HP LaserJet P4510 Printer series - Internetiprotokolli andmeturve

background image

Internetiprotokolli andmeturve

Internetiprotokolli andmeturve (IP-turve) on IP-põhist võrguliiklust tootesse ja tootest juhtivate
protokollide komplekt. IP-turve pakub hostidevahelist autentimist, andmeterviklust ning sidevõrkude
krüptimist.

Võrku ühendatud HP Jetdirecti prindiserveriga toodete puhul saate konfigureerida IP-turvet
sardveebiserveril vahekaardi Networking (Võrgundus) abil.