HP LaserJet P4510 Printer series - Lukustage juhtpaneeli menüüd

background image

Lukustage juhtpaneeli menüüd

Te saate juhtpaneeli menüüsid lukustada sardveebiserveri abil.

1.

Avage sardveebiserver, sisestades toote IP-aadressi veebibrauseri aadressireale.

2.

Klõpsake Settings (Seaded) ja seejärel Security (Turve).

3.

Klõpsake Configure Security Settings (Konfigureeri turbeseaded).

4.

Alas Control Panel Access Lock (Juhtpaneeli pääsulukk) valige soovitud turbetase.

ETWW

Turbefunktsioonide kasutamine 113

background image

Turbetase

Lukustatud menüüd

Miinimum

RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) menüü nõuab ligipääsuks PIN-koodi.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü,
SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS) alammenüü on lukustatud.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü, I/O (S/
V) alammenüü on lukustatud.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü,
RESETS (LÄHTESTAB) alammenüü on lukustatud.

Mõõdukas

RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) menüü nõuab ligipääsuks PIN-koodi.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü on
lukustatud (kõik alammenüüd).

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) menüü on lukustatud.

Keskmine

RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) menüü nõuab ligipääsuks PIN-koodi.

PAPER HANDLING (PABERI KÄSITSEMINE) menüü on lukustatud.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü on
lukustatud (kõik alammenüüd).

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) menüü on lukustatud.

Maksimaalne

RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) menüü nõuab ligipääsuks PIN-koodi.

INFORMATION (TEAVE) menüü on lukustatud.

PAPER HANDLING (PABERI KÄSITSEMINE) menüü on lukustatud.

CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) menüü on
lukustatud (kõik alammenüüd).

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) menüü on lukustatud.

5.

Klõpsake Apply (Rakenda).