HP LaserJet P4510 Printer series - Juhtpaneeli teadete tüübid

background image

Juhtpaneeli teadete tüübid

Nelja tüüpi juhtpaneeli teated võivad näidata printeri olekut või selle probleeme.

Teate tüüp

Kirjeldus

Olekuteated

Olekuteated näitavad printeri olekut antud hetkel. Need teavitavad teid printeri normaalsest tööst ning
ei vaja sekkumist, et neid kõrvaldada. Nad muutuvad koos seadme oleku muutumisega. Kui printer
on valmis, ei ole hõivatud ja puuduvad ootel hoiatusteated, ilmub olekuteade Ready (Valmis), kui
printer on võrgus.

Hoiatusteated

Hoiatusteated informeerivad teid andme- ja prinditõrgetest. Need teated vahelduvad tavaliselt teatega
Ready (Valmis) või olekuteadetega ning jäävad ekraanile, kuni vajutatakse nuppu

OK

. Mõned

hoiatusteated saab kõrvaldada. Kui seade CLEARABLE WARNINGS (KÕRVALDATAVAD
HOIATUSED) on printeri menüüs seatud olekusse JOB (TÖÖ) CONFIGURE DEVICE (SEADME
KONFIGUREERIMINE)
, siis kõrvaldab järgmine prinditöö need teated.

Veateated

Veateated näitavad, et tuleb teha mingi tegevus, nagu paberi lisamine või ummistuse kõrvaldamine.

Mõned veateated on automaatselt jätkuvad. Kui menüüs on seadistatud olek AUTO-CONTINUE
(AUTOMAATNE JÄTKAMINE), siis jätkab seade normaalset tööd, pärast seda, kui automaatselt
jätkuv veateade ilmub 10-ks sekundiks.

MÄRKUS.

Suvalise nupu vajutamine 10-sekundilise automaatselt jätkuva veateate ajal, tühistab

automaatse jätkamise funktsiooni ning nupu funktsioon jääb domineerima. Näiteks nupu stop
vajutamine peatab printimise ning pakub prinditöö tühistamise valikut.

Kriitilised veateated

Kriitilised veateated teavitavad teid printeri rikkest. Mõned neist teadetest saab kõrvaldada, lülitades
printeri välja ja uuesti sisse. Seade AUTO-CONTINUE (AUTOMAATSE JÄTKAMINE) neid ei mõjuta.
Kui kriitiline viga püsib, on vajalik printeri hooldus.