HP LaserJet P4510 Printer series - Taastage tehase seaded

background image

Taastage tehase seaded

Kasutage menüüd RESETS (LÄHTESTAB) tehase seadete taastamiseks.

1.

Vajutage

Menu

(Menüü) .

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) ja
seejärel vajutage

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile RESETS (LÄHTESTAB) ja seejärel vajutage

OK

.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile RESTORE FACTORY SETTINGS (TEHASE SÄTETE
TAASTAMINE)
ja seejärel vajutage

OK

, et taastada toote tehase seaded.

140 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW