HP LaserJet P4510 Printer series ohje

background image
background image
background image

HP:n sulautettu Web-palvelin

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeudet ja takuu

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen
ilman ennalta saatua kirjallista lupaa on
kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain
sallimalla tavalla.

Tässä julkaisussa mainitut tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteiden ja palveluiden ainoat takuut
on ilmoitettu näiden tuotteiden ja palveluiden
nimenomaisissa takuuilmoituksissa. Mitään
tämän julkaisun sisältöä ei pidä tulkita
ylimääräiseksi takuuksi. HP ei ole vastuussa
tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
laiminlyönneistä.

Tavaramerkit ja tekijätiedot

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Edition 1, 8/2007

background image

Sisällysluettelo

1 Yleistä

Mikä sulautettu Web-palvelin on? ....................................................................................................... 2

Ominaisuudet ...................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin ............................................................. 3

Järjestelmävaatimukset ........................................................................................................................ 4
HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ...................................................................................... 5
Kirjautuminen ....................................................................................................................................... 6

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana ........................................................................ 7
Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana ........................................................................... 7

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa .............................................................................. 8

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä

Laitteen tila ........................................................................................................................................ 12
Asetussivu .......................................................................................................................................... 14
Tarvikkeiden tilasivu ........................................................................................................................... 16
Tapahtumalokisivu ............................................................................................................................. 18
Käyttötiedot ........................................................................................................................................ 19
Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 22
Ohjauspaneelin kuva .......................................................................................................................... 23
Tulosta ................................................................................................................................................ 24

Tiedoston tulostaminen tai laiteohjelmiston päivittäminen Tulosta-näytössä .................... 25

3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

Määritä asetukset ............................................................................................................................... 28

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen ............................................................ 29

Lokeroiden koot/tyypit ........................................................................................................................ 30
Sähköpostipalvelin ............................................................................................................................. 31

Lähtevän sähköpostin asetukset ....................................................................................... 32
Palautussähköpostiosoitteen määrittäminen ..................................................................... 32

Hälytykset ........................................................................................................................................... 33

Laitteen Hälytykset-näytön käyttäminen ........................................................................... 34

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen ............................................................................ 39

Suojaus .............................................................................................................................................. 40

Määritä suojausasetukset .................................................................................................. 42
Ohjattu HP Jetdirect -suojausmääritys .............................................................................. 46

Muokkaa muita linkkejä ...................................................................................................................... 48

Linkin lisääminen ............................................................................................................... 49
Linkin poistaminen ............................................................................................................. 49

FIWW

iii

background image

Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 50
Kieli ..................................................................................................................................................... 51
Päivämäärä ja kellonaika ................................................................................................................... 52

Päivämäärän/kellonajan muoto ......................................................................................... 53
Kellonajan korjaus ............................................................................................................. 54

Herätysaika ........................................................................................................................................ 55

4 Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä

Yleistä ................................................................................................................................................. 58

5 Muita linkkejä -kohdan käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki) ....................................................................................................... 63

Miten hp instant support toimii? ......................................................................................... 63
Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot ................................................................... 63

Osta tarvikkeita ................................................................................................................................... 64
Tuotetuki ............................................................................................................................................. 65
Näytä miten ........................................................................................................................................ 66
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö ............................................................................ 67

Hakemisto .......................................................................................................................................................... 69

iv

FIWW

background image

Taulukkoluettelo

Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin ....................................................................................................... 8
Taulukko 2-1 Laitteen tila ................................................................................................................................. 12
Taulukko 2-2 Asetussivu .................................................................................................................................. 15
Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tilasivu ................................................................................................................... 16
Taulukko 2-4 Tapahtumalokisivu ...................................................................................................................... 18
Taulukko 2-5 Käyttötiedot ................................................................................................................................. 20
Taulukko 2-6 Tulosta sivu ................................................................................................................................ 25
Taulukko 3-1 Määritä asetukset ....................................................................................................................... 28
Taulukko 3-2 Lokeroiden koot/tyypit ................................................................................................................. 30
Taulukko 3-3 Sähköpostipalvelin ...................................................................................................................... 31
Taulukko 3-4 Hälytykset ................................................................................................................................... 34
Taulukko 3-5 AutoSend .................................................................................................................................... 38
Taulukko 3-6 Suojaus ....................................................................................................................................... 40
Taulukko 3-7 Muokkaa muita linkkejä .............................................................................................................. 48
Taulukko 3-8 Kieli ............................................................................................................................................. 51
Taulukko 3-9 Päivämäärä ja kellonaika ............................................................................................................ 52
Taulukko 3-10 Herätysaika ............................................................................................................................... 55
Taulukko 4-1 Verkon asetukset ........................................................................................................................ 58

FIWW

v

background image

vi

FIWW

background image

Kuvaluettelo

Kuva 1-1 Anna verkon salasana -valintaikkuna ................................................................................................. 7
Kuva 1-2 Esimerkki HP EWS -palvelimen näytöstä ........................................................................................... 8
Kuva 2-1 Laitteen tila -näyttö ............................................................................................................................ 12
Kuva 2-2 Asetussivu-näyttö .............................................................................................................................. 14
Kuva 2-3 Tarvikkeiden tilasivu -näyttö .............................................................................................................. 16
Kuva 2-4 Tapahtumalokisivu-näyttö ................................................................................................................. 18
Kuva 2-5 Käyttötiedot-näyttö ............................................................................................................................ 20
Kuva 2-6 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................... 22
Kuva 2-7 Ohjauspaneelin kuva -näyttö ............................................................................................................ 23
Kuva 2-8 Tulosta-näyttö ................................................................................................................................... 25
Kuva 3-1 Määritä asetukset -näyttö .................................................................................................................. 28
Kuva 3-2 Lokeroiden koot/tyypit -näyttö ........................................................................................................... 30
Kuva 3-3 Sähköpostipalvelin-näyttö ................................................................................................................. 31
Kuva 3-4 Hälytykset-näyttö .............................................................................................................................. 33
Kuva 3-5 Hälytykset – asetukset -näyttö .......................................................................................................... 34
Kuva 3-6 Hälytykset - testaus -näyttö ............................................................................................................... 36
Kuva 3-7 AutoSend-näyttö ............................................................................................................................... 38
Kuva 3-8 Tietosuoja-näyttö .............................................................................................................................. 40
Kuva 3-9 Määritä suojausasetukset -näyttö ..................................................................................................... 42
Kuva 3-10 Ohjattu HP Jetdirect -suojausmääritys ............................................................................................ 47
Kuva 3-11 Muokkaa muita linkkejä -näyttö ....................................................................................................... 48
Kuva 3-12 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................. 50
Kuva 3-13 Kieli-näyttö ...................................................................................................................................... 51
Kuva 3-14 Päivämäärä ja kellonaika -näyttö .................................................................................................... 52
Kuva 3-15 Päivämäärän/kellonajan muoto -näyttö .......................................................................................... 53
Kuva 3-16 Päivämäärä ja aika - kellonajan korjaus -näyttö ............................................................................. 54
Kuva 3-17 Herätysaika-näyttö .......................................................................................................................... 55
Kuva 4-1 Verkon asetukset -näyttö .................................................................................................................. 58
Kuva 5-1 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................... 61

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1