Pomoć za HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Pisači HP LaserJet serije P4010 i P4510

Korisnički priručnik

background image
background image

Pisači HP LaserJet serije P4010 i P4510

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i
prevođenje zabranjeno bez prethodne
pisane suglasnosti, osim pod uvjetima
određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su
predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje se isporučuju s takvim proizvodima i
uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne
sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran
za eventualne tehničke i uredničke pogreške
te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CB506-90974

Edition 1, 8/2008

Trgovačka marka

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® i Windows® XP su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation registrirani u SAD-u.

Windows Vista® je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i drugim državama/regijama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR
zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o proizvodu

Usporedba uređaja ............................................................................................................................... 2

Modeli HP LaserJet P4014 .................................................................................................. 2
Modeli HP LaserJet P4015 .................................................................................................. 3
Modeli HP LaserJet P4515 .................................................................................................. 4

Usporedba značajki ............................................................................................................................. 5
Pregled proizvoda ................................................................................................................................ 7

Pogled sprijeda .................................................................................................................... 7
Prikaz straga ........................................................................................................................ 7
Priključci sučelja .................................................................................................................. 8
Mjesto oznake s brojem modela i serijskim brojem ............................................................. 8

2 Upravljačka ploča

Izgled upravljačke ploče ..................................................................................................................... 12
Korištenje izbornika na upravljačkoj ploči ........................................................................................... 14

Korištenje izbornika ........................................................................................................... 14

Izbornik Show Me How (Pokaži mi kako) ........................................................................................... 15
Izbornik Retrieve Job (Vraćanje zadatka) .......................................................................................... 16
Izbornik Information (Informacije) ....................................................................................................... 17
Izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom) ................................................................................... 18
Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja) ............................................................................. 19

Podizbornik ispisivanja ...................................................................................................... 19
Podizbornik Print Quality (Kvaliteta ispisa) ........................................................................ 21
Podizbornik System Setup (Postavke sustava) ................................................................. 24
Podizbornik dodataka za klamanje/slaganje ...................................................................... 29
Podizbornik MBM-5 (multi-bin mailbox (spremnik sa više ladica)) .................................... 29
Podizbornik I/O .................................................................................................................. 29
Podizbornik Resets (Ponovno postavljanje) ...................................................................... 36

Izbornik Diagnostics (Dijagnostika) .................................................................................................... 37
Izbornik Service (Servis) .................................................................................................................... 39

3 Softver za Windows

Podržani operativni sustavi za Windows ............................................................................................ 42
Podržani upravljački programi pisača za Windows ............................................................................ 43

HRWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 44

UPD instalacijski načini rada ............................................................................................. 44

Odaberite odgovarajući upravljački program pisača za Windows ...................................................... 45
Prioritet postavki za ispis .................................................................................................................... 46
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Windows ........................................................ 47
Vrste instalacije softvera za Windows ................................................................................................ 48
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 49
Podržani uslužni programi za Windows ............................................................................................. 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Softver za ostale operativne sustave ................................................................................................. 52

4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 54

Podržani operativni sustavi za Macintosh .......................................................................... 54
Podržani upravljački programi za Macintosh ..................................................................... 54
Uklanjanje softvera iz operativnog sustava Macintosh ...................................................... 54
Prednost za postavke ispisa za Macintosh ........................................................................ 54
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Macintosh ...................................... 55
Softver za Macintosh računala .......................................................................................... 56

HP Printer Utility ................................................................................................ 56

Otvaranje programa HP Printer Utility .............................................. 56
Značajke programa HP Printer Utility ............................................... 56

Podržani uslužni programi za Macintosh ........................................................................... 57

Ugrađeni web-poslužitelj ................................................................................... 57

Korištenje značajki Macintosh upravljačkog programa ...................................................................... 58

Ispis ................................................................................................................................... 58

Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis u sustavu Macintosh .......... 58
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine ............. 58
Ispis naslovnice ................................................................................................. 58
Korištenje vodenih žigova ................................................................................. 59
Ispis više stranica na jedan list papira u sustavu Macintosh ............................. 59
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) ...................................................... 60
Postavljanje opcija klamanja ............................................................................. 61
Spremanje zadataka ......................................................................................... 61
Upotreba izbornika Services (Usluge) ............................................................... 61

5 Povezivanje

USB konfiguracija ............................................................................................................................... 64

Priključivanje USB kabela .................................................................................................. 64

Mrežna konfiguracija .......................................................................................................................... 65

Podržani mrežni protokoli .................................................................................................. 65

iv

HRWW

background image

Konfiguriranje mrežnog uređaja ......................................................................................... 66

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ................................................................. 66
Postavljanje ili promjena mrežne lozinke .......................................................... 66
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 66
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 67
Onemogućavanje mrežnih protokola (po izboru) .............................................. 68

Onemogućavanje značajki IPX/SPX, AppleTalk i DLC/LLC ............. 68

Postavke brzine veze i obostranog ispisa ......................................................... 69

6 Papir i mediji za ispis

Korištenje papira i ispisnih medija ...................................................................................................... 72
Podržane veličine papira i ispisnih medija .......................................................................................... 73
Prilagođene veličine papira ................................................................................................................ 75
Podržane vrste papira i ispisnih medija .............................................................................................. 76

Podržane vrste papira za ulazne opcije ............................................................................. 76
Podržane vrste papira za izlazne opcije ............................................................................ 76

Kapacitet ladice i spremnika ............................................................................................................... 78
Smjernice za poseban papir ili ispisne medije .................................................................................... 79
Umetanje u ladice ............................................................................................................................... 80

Orijentacija papira za umetanje u ladice ............................................................................ 80

Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno
probušenog papira ............................................................................................ 80
Umetanje omotnica ........................................................................................... 80

Punjenje ladice 1 .............................................................................................................. 81
Punjenje ladice 2 ili dodatne ladice kapaciteta 500 listova ................................................ 82
Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova .............................................................. 83

Konfiguriranje ladica ........................................................................................................................... 86

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira .................................................................. 86
Konfiguriranje ladice radi usklađivanja s postavkama ispisnog zadatka ........................... 86
Konfiguriranje ladice pomoću izbornika Rukovanje papirom ............................................. 87
Odaberite papir prema izvoru, vrsti ili veličini .................................................................... 87

Izvor .................................................................................................................. 87
Vrsta i veličina ................................................................................................... 87

Korištenje izlaznih opcija papira ........................................................................................................ 88

Ispis u gornji (standardni) izlazni spremnik ........................................................................ 88
Ispis u stražnji izlazni spremnik ......................................................................................... 88
Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje ............................................ 89
Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica ...................................................................................... 89

7 Korištenje značajki proizvoda

Ekonomične postavke ........................................................................................................................ 92

EconoMode (Ekonomični način rada) ................................................................................ 92
Odgoda mirovanja ............................................................................................................. 92

HRWW

v

background image

Postavljanje odgoda mirovanja ......................................................................... 92
Omogućavanje i onemogućavanje stanja mirovanja ......................................... 93

Vrijeme uključivanja ........................................................................................................... 93

Postavljanje vremena izlaska iz stanja mirovanja ............................................. 93

Klamanje dokumenata ........................................................................................................................ 95
Korištenje značajki za spremanje zadataka ....................................................................................... 96

Stvaranje spremljenog zadatka ......................................................................................... 96
Ispis spremljenog zadatka ................................................................................................. 96
Brisanje spremljenog zadatka ............................................................................................ 97

8 Poslovi ispisa

Otkazivanje zadatka ispisa ............................................................................................................... 100

Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa na upravljačkoj ploči pisača ............................... 100
Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa ........................................................ 100

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača ........................................................... 101

Otvaranje upravljačkog programa pisača ........................................................................ 101
Upotreba prečaca za ispis ............................................................................................... 101
Postavljanje opcija papira i kvalitete ................................................................................ 101
Postavljanje efekata za dokumente ................................................................................. 102
Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta .......................................................... 102
Postavljanje izlaznih opcija uređaja ................................................................................. 103
Postavljanje opcija spremanja zadatka ............................................................................ 103
Pribavljanje informacija o podršci i statusu uređaja ......................................................... 104
Postavljanje naprednih opcija ispisa ................................................................................ 104

9 Rukovanje i održavanje uređaja

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica ................................................................................ 108
Korištenje softvera za HP Easy Printer Care .................................................................................. 110

Otvaranje softvera HP Easy Printer Care ....................................................................... 110
HP Easy Printer Care odjeljci za softver .......................................................................... 110

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja .............................................................................................. 113

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj pomoću mrežne veze ................................................. 113
Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja ................................................................................ 113

Korištenje softvera HP Web Jetadmin .............................................................................................. 116
Korištenje sigurnosnih značajki ........................................................................................................ 117

IP Security ....................................................................................................................... 117
Zaštita ugrađenog web-poslužitelja ................................................................................. 117
Zaštita spremljenih zadataka ........................................................................................... 117
Zaključavanje izbornika upravljačke ploče ....................................................................... 117
Zaključavanje kućišta ploče za proširenja ....................................................................... 118

Rukovanje potrošnim materijalom .................................................................................................... 119

Pohrana spremnika s tintom ............................................................................................ 119
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ..................................................... 119

vi

HRWW

background image

HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama ................................... 119
Vijek trajanja potrošnog materijala ................................................................................... 119

Zamjena potrošnog materijala i dijelova ........................................................................................... 120

Smjernice za zamjenu potrošnog materijala .................................................................... 120
Promjena spremnika s tintom .......................................................................................... 120
Umetanje klamerica ......................................................................................................... 122
Obavljanje preventivnog održavanja ................................................................................ 123

Postavljanje brojača kompleta za održavanje na nulu .................................... 123

Instaliranje memorije, unutarnjih USB uređaja i vanjskih kartica poslužitelja za ispis ...................... 125

Pregled ............................................................................................................................ 125
Instalacija memorije ......................................................................................................... 125

Instaliranje memorije uređaja .......................................................................... 125

Provjera instalacije DIMM-a ............................................................................................. 129
Spremanje resursa (trajni resursi) .................................................................................. 130
Omogućavanje memorije za sustav Windows ................................................................. 130
Instaliranje unutarnjih USB uređaja ................................................................................. 131
Instalacija kartica za HP Jetdirect ispisni poslužitelj ........................................................ 133

Umetanje HP Jetdirect kartice za poslužitelj za ispis ...................................... 133
Uklanjanje HP Jetdirect kartice za poslužitelj za ispis ..................................... 135

Čišćenje pisača ................................................................................................................................ 136

Čišćenje vanjskog dijela .................................................................................................. 136
Očistite put za papir ......................................................................................................... 136

Nadogradnja firmvera ....................................................................................................................... 137

Utvrđivanje trenutačne verzije firmvera ........................................................................... 137
Preuzimanje novog firmvera s HP-ovih web stranica ...................................................... 137
Prijenos novih programskih datoteka na uređaj ............................................................... 137

Učitavanje firmvera pomoću FTP-a i preglednika interneta ............................ 137
Nadogradnja firmvera pomoću FTP-a uz postojanje mrežne veze ................. 138
Korištenje softvera HP Web Jetadmin za nadogradnju programskih
datoteka .......................................................................................................... 139
Korištenje Windows naredbi za nadogradnju programskih datoteka .............. 140

Nadogradnja programske datoteke pomoću sučelja HP Jetdirect ................................... 140

10 Rješavanje problema

Rješavanje općenitih problema ........................................................................................................ 144

Popis za provjeru pri rješavanju problema ....................................................................... 144
Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ......................................................................... 145

Vraćanje tvorničkih postavki ............................................................................................................. 146
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči .......................................................................................... 147

Vrste poruka na upravljačkoj ploči ................................................................................... 147
Poruke na upravljačkoj ploči ............................................................................................ 147

Zaglavljenja ...................................................................................................................................... 168

Uobičajeni uzroci zaglavljenja .......................................................................................... 168
Mjesta zaglavljivanja ........................................................................................................ 169

HRWW

vii

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira ....................................................................................... 170

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i spremnika s
tintom .............................................................................................................. 170
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatnog ulagača za omotnice .................. 172
Uklanjanje zaglavljenih medija iz ladica .......................................................... 173

Čišćenje papira iz ladice 1 .............................................................. 173
Čišćenje papira iz ladice 2 ili dodatne ladice za 500 listova .......... 173
Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1.500
listova ............................................................................................. 175

Vađenje papira koji su se zaglavili u dodatku za obostrani ispis .................... 176
Uklanjanje zaglavljenog papira iz mehanizma za nanošenje tonera ............... 178
Uklanjanje zaglavljenih medija iz izlaznih područja ......................................... 181

Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici .............................. 182
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatka za spajanje/
slaganje .......................................................................................... 183
Uklanjanje zaglavljenog materijala iz dodatne jedinice s 5
ladica .............................................................................................. 185

Vraćanje kod zaglavljivanja ............................................................................................. 186

Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa .......................................................................................... 188

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz papir ................................................................... 188
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje ............................................................ 188
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira ............................................. 188
Primjeri neispravno ispisanih slika ................................................................................... 188

Rješavanje problema u radu ............................................................................................................ 194
Rješavanje poteškoća s povezivanjem ............................................................................................ 195

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ....................................................................... 195
Rješavanje mrežnih problema ......................................................................................... 195

Rješavanje uobičajenih problema sa sustavom Windows ............................................................... 197
Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima ...................................................................... 198
Rješavanje problema s operativnim sustavom Linux ....................................................................... 201

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal

Narudžba dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ............................................................. 204

Izravna narudžba od HP-a ............................................................................................... 204
Narudžba putem servisa ili davatelja podrške ................................................................. 204
Naručivanje direktno putem softvera HP Easy Printer Care ........................................... 204

Brojevi dijelova ................................................................................................................................. 205

Dodatna oprema za rukovanje papirom ........................................................................... 205
Spremnici s tonerom ........................................................................................................ 205
Kompleti za održavanje ................................................................................................... 206
Memorija .......................................................................................................................... 206
Kabeli i sučelja ................................................................................................................. 206
Papir ................................................................................................................................ 207

viii

HRWW

background image

Dodatak B Servis i podrška

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ..................................................................... 211
Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom .................................................................... 213
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ............................................................................. 214
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 215
HP ugovori o održavanju .................................................................................................................. 216

Ugovori o servisiranju na terenu ...................................................................................... 216

Servisiranje sljedećeg dana ............................................................................ 216
Tjedno servisiranje na terenu .......................................................................... 216

Pakiranje uređaja ............................................................................................................. 216
Produljenje jamstva ......................................................................................................... 217

Dodatak C Specifikacije

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 220
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 221
Akustičke specifikacije ...................................................................................................................... 222
Radna okolina .................................................................................................................................. 223

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

FCC propisi ...................................................................................................................................... 226
Program očuvanja okoliša ................................................................................................................ 227

Zaštita okoliša .................................................................................................................. 227
Emisija ozona .................................................................................................................. 227
Potrošnja energije ............................................................................................................ 227
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 227
Upotreba papira ............................................................................................................... 227
Plastika ............................................................................................................................ 227
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 227
Upute za vraćanje i recikliranje ........................................................................................ 228

Sjedinjene Države i Portoriko .......................................................................... 228

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ........................ 228
Vraćanje jednog uloška .................................................................. 228
Otprema .......................................................................................... 228

Povrat izvan SAD-a ......................................................................................... 228

Papir ................................................................................................................................ 228
Korišteni materijali ........................................................................................................... 228
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji .............................. 229
Kemijske tvari .................................................................................................................. 229
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............. 229
Za više informacija ........................................................................................................... 230

Izjava o sukladnosti .......................................................................................................................... 231

Izjava o sukladnosti ......................................................................................................... 231

Izjave o mjerama opreza .................................................................................................................. 232

HRWW

ix

background image

Sigurnost lasera ............................................................................................................... 232
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 232
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 232
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) .............................................................................. 232
EMI izjava (Koreja) .......................................................................................................... 232
Izjava o laseru za Finsku ................................................................................................. 232
Tablice materijala (Kina) .................................................................................................. 234

Kazalo .............................................................................................................................................................. 235

x

HRWW

background image

1