HP LaserJet P4510 Printer series - Dodatna oprema za rukovanje papirom

background image

Dodatna oprema za rukovanje papirom

Predmet

Opis

Broj dijela

Dodatna ladica za 500 listova papira i
jedinica za ulaganje

Dodatna ladica za povećanje kapaciteta
uloženog papira. Može se umetnuti papir
veličine Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS),
Executive te 8,5 x 13 inča.

Pisač može prihvatiti do četiri dodatna
ulagača za 500 listova.

CB518A

Dodatna ladica za 1500 listova papira i
jedinica za ulaganje

Dodatna ladica za povećanje kapaciteta
uloženog papira. Može se umetnuti papir
veličine Letter, Legal i A4.

CB523A

Ulagač omotnica

Može se umetnuti do 75 omotnica.

CB524A

Dodatak za automatski obostrani ispis

Omogućava automatski obostrani ispis.

CB519A

Dodatak za slaganje 500 listova

Dodatna izlazna ladica kapaciteta 500
listova.

CB521A

Dodatak za spajanje/slaganje za 500
listovakataloški broj

Omogućuje velik broj ispisa s
automatskom završnom obradom. Može
zaklamati do 15 listova papira.

CB522A

HP-ov izlazni sandučić s 5 pretinaca

Nudi pet izlaznih pretinaca koje možete
koristiti za sortiranje zadataka.

CB520A

Spremnik s 1000 klamerica

Nudi tri spremnika s klamericama.

Q3216A

Jedinica za klamanje

U njoj se nalazi spremnik s klamericama
i glava jedinice za klamanje. Naručite
jedinicu za klamanje ako dođe do
njezinog kvara, a ovlašteni HP-ov servis
ili davatelj podrške vam savjetuje da je
zamijenite.

NAPOMENA:

Spremnik s

klamericama ne isporučuje se uz jedinicu
za klamanje te ga trebate naručiti
odvojeno, kada ga je potrebno zamijeniti.

Q3216-60501

Stalak za pisač

Omogućuje stabilnost kada je montirano
više dodatnih ladica. Stalak ima dodatke
koji omogućuju lako pomicanje uređaja.

CB525A