HP LaserJet P4510 Printer series - Naručivanje direktno putem softvera HP Easy Printer Care

background image

Naručivanje direktno putem softvera HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care je alat za upravljanje uređajem namijenjen za jednostavno upravljanje i ažuriranje
konfiguracije pisača, praćenje, naručivanje potrošnog materijala, rješavanje problema na
najjednostavniji mogući način. Više informacija o programu HP Easy Printer Care potražite u poglavlju

Korištenje softvera za HP Easy Printer Care na stranici 110

.

204 Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal

HRWW