HP LaserJet P4510 Printer series - Sigurnost lasera

background image

Sigurnost lasera

Centar za uređaje i utjecaj zračenja na zdravlje (Center for Devices and Radiological Health, CDRH)
pri Uredu za hranu i lijekove u SAD-u (U.S. Food and Drug Administration) od 1. kolovoza 1976.
primjenjuje propise za laserske uređaje. Uređaji dostupni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju
biti u skladu s ovim propisima. Ovaj je uređaj certificiran kao laserski proizvod “Klase 1”, prema
Standardu zračenja koji je Ministarstvo zdravstva Sjedinjenih Američkih Država (Department of Health
and Human Services, DHHS) sastavilo prema Zakonu o kontroli zdravlja i sigurnosti iz 1968. Kako
zaštitna kućišta i vanjski poklopci u potpunosti zadržavaju zračenje koje se emitira unutar uređaja,
laserska zraka ne može izaći iz uređaja ni u jednoj fazi ispravne upotrebe uređaja.

UPOZORENJE!

Korištenje kontrola, prilagođavanje ili izvršavanje postupaka koji nisu u skladu s

uputama u ovom korisničkom priručniku može uzrokovati izloženost opasnom zračenju.