HP LaserJet P4510 Printer series - Papir

background image

Papir

Uz ovaj proizvod možete koristiti reciklirani papir koji je u skladu sa smjernicama navedenima u
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Vodič za potrošni materijal za HP LaserJet pisače). Ovaj
proizvod prikladan je za korištenje recikliranog papira sukladno s EN12281:2002.