HP LaserJet P4510 Printer series - Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet)

background image

Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data

sheet)

Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) za materijal koji sadrži kemijske supstance
(primjerice toner) mogu se nabaviti na web-stranici tvrtke HP, na

adresi www.hp.com/go/msds

ili

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.

HRWW

Program očuvanja okoliša 229