HP LaserJet P4510 Printer series - Za više informacija

background image

Za više informacija

Za informacije o ovim ekološkim temama:

List s ekološkim profilom proizvoda za ovaj i mnoge srodne HP proizvode

Predanost tvrtke HP očuvanju okoliša

Sustav za očuvanje okoliša tvrtke HP

Program tvrtke HP za vraćanje proizvoda na kraju vijeka trajanja i za recikliranje

List s podacima o materijalnoj sigurnosti

Posjetite

www.hp.com/go/environment

ili

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

230 Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

HRWW