HP LaserJet P4510 Printer series - Kazalo

background image

Kazalo

Simboli/Brojevi

"pokaži mi kako" stranice

ispis 108

A

akustičke specifikacije 222
AppleTalk postavke 32, 68
ažuriranje programskih datoteka,

Macintosh 57

B

baterije u kompletu 228
bijele linije ili mrlje, uklanjanje

problema 192

blijedi ispis

uklanjanje problema 189

brojevi dijelova

EIO kartice 206
kabeli 206
komplet za održavanje 206
ladice 205
memorija 206
papir, HP 207
spremnici s tintom 205

broj primjeraka, postavljanje

zadane vrijednosti 19

brze postavke 101
brzina

postavke rezolucije 23

brzina procesora 5
brzina veze 35

Č

čišćenje

vanjski dio 136

D

daljinska nadogradnja programskih

datoteka (RFU) 137

datum, postavka 24

deformirani znakovi, uklanjanje

problema 191

deinstalacija Macintosh

softvera 54

dijagnostika

mreža 33

dimenzije, proizvod 220
DIMM

brojevi dijelova 206
instalacija 125
pristup 7
provjera instalacije 129

DIMM kartice

dostupne vrste 125

DIMM memorijski moduli

sigurnost 118

disk

instaliranje 133
registar datoteka, ispis 17
uklanjanje 135

DLC/LLC 32
DLC/LLC postavke 68
DNS postavke 31
dodatak za automatski obostrani

ispis

broj dijela 205

dodatak za klamanje/slaganje

ispis u 89, 95
zadano, postavljanje kao 95

dodatak za obostrano ispisivanje

zaglavljenja 176

dodatak za slaganje

broj dijela 205
ispis u 89, 95

dodatak za slaganje/klamanje

broj dijela 205

dodatak za slaganje i klamanje

umetanje klamerica 122

dodatak za spajanje/slaganje

zaglavljenja, klamerica 184

dodatna oprema

brojevi dijelova 205
dostupna 5
narudžba 204

Dodjeljivanje IP adresa 65
dpi, postavke 23, 57
dvostrani ispis

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

Macintosh postavke 57
postavke margine za uvez 19
stranica upotrebe 17

E

EIO kartice

brojevi dijelova 206
instaliranje 133
postavke 29
uklanjanje 135

ekonomične postavke 92
električne specifikacije 221
EPS datoteke, rješavanje

problema 199

Ethernet kartice, brojevi

dijelova 206

Europska unija, odlaganje

otpada 229

evidencija događaja 37
Explorer, podržane verzije

ugrađeni web-poslužitelj 113

F

FastRes 5, 23
Finska izjava o sigurnosti

lasera 232

fizičke specifikacije 220
fontovi

Courier 20

HRWW

Kazalo 235

background image

EPS datoteke, rješavanje

problema 199

popis, ispis 17
postavke 21
prijenos za Macintosh 56
trajni resursi 130
uključeni 5

G

gornja izlazna ladica

zaglavljen papir 181

gornji izlazni spremnik

ispis u 88
lokacija 7

gornji poklopac

zaglavljeni papir, čišćenje 170

grubi papir

izlazni spremnik, biranje 88

grub papir 22
gumbi, upravljačka ploča 12
gumb Pomoć, upravljačka

ploča 12

gustoća

postavke 24, 57
uklanjanje problema 189

H

HP Easy Printer Care

opcije 110
opis 50
otvaranje 110
podržani operacijski

sustavi 50

podržani preglednici 50
preuzimanje 50

HP Jetdirect ispisni poslužitelj

ažuriranje programskih

datoteka 140

HP Jetdirect poslužitelj ispisa

postavke 29

HP Jetdirect poslužitelj za ispis

brojevi dijelova 206
uklanjanje 135

HP Jetdirect poslužitelj za pisač

instaliranje 133

HP korisnička linija za obavijesti o

krivotvorinama 119

HP papir, naručivanje 207
HP Printer Utility 56
HP Printer Utility, Macintosh 56

HP služba za korisnike 215
HP SupportPack 217
HP Universal Print Driver

(univerzalni upravljački program
pisača) 44

HP-UX softver 52
HP Web Jetadmin

nadopuna programskih

datoteka 139

I

indikatori, upravljačka ploča 12
informacijske stranice

ispis 108

instalacija

memorija (DIMM) 125

instaliranje

EIO kartice 133
USB uređaja 131

Internet Explorer, podržane verzije

ugrađeni web-poslužitelj 113

IP adresa

Macintosh, rješavanje

problema 198

prikaz 25

IPsec 117
IPSEC status 33
IP Security 117
IPV6 Settings (IPV6 postavke) 31
IPX/SPX postavke 32, 68
ispis

rješavanje problema 194

ispis na dvije strane

Windows 102

ispis na obje strane

Windows 102

izbornici, upravljačka ploča

Configure Device (Konfiguracija

uređaja) 19

Diagnostics (Dijagnostika) 37
I/O 29
Informacije 17
Paper Handling (Rukovanje

papirom) 18

Printing (Ispis) 19
Print Quality (Kvaliteta

ispisa) 21

pristup 12, 14
Resets (Ponovno

postavljanje) 36

Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

Show Me How (Pokaži mi

kako) 15

System Setup (Postavke

sustava) 24

Izbornik Configure Device

(Konfiguracija uređaja) 19

izbornik Diagnostics

(Dijagnostika) 37

izbornik I/O 29
Izbornik Information

(Informacije) 17

Izbornik Paper Handling

(Rukovanje papirom) 18

Izbornik Printing (Ispis) 19
izbornik Print Quality (Kvaliteta

ispisa) 21

izbornik Resets (Ponovno

postavljanje) 36

Izbornik Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

Izbornik Show Me How (Pokaži mi

kako) 15

Izbornik System Setup (Postavke

sustava) 24

izgužvan papir, uklanjanje

problema 191

izjava o sukladnosti 231
izjave o sigurnosti 232
izjave o sigurnosti lasera 232
izlazne ladice

zaglavljen papir 181

izlazni spremnici

odabir, Windows 103

J

jamstvo

popravak od strane

korisnika 214

produljenje 217
proizvod 211
spremnici s tintom 213

Japanska VCCI izjava 232
Jetadmin

nadopuna programskih

datoteka 139

Jetadmin, HP Web 50, 116

236 Kazalo

HRWW

background image

Jetdirect ispisni poslužitelj

ažuriranje programskih

datoteka 140

Jetdirect poslužitelj ispisa

postavke 29

Jetdirect poslužitelj za ispis

brojevi dijelova 206
uklanjanje 135

Jetdirect poslužitelj za pisač

instaliranje 133

jezici, uređaj

postavke 27

jezici pisača

postavke 27

jezici uređaja

postavke 27

jezik, upravljačka ploča 28

K

kabeli

USB, povezivanje 64
USB, rješavanje

problema 194

Kanadski DOC propisi 232
karakteristike

postavke 27

kartica

izlazni spremnik, biranje 88

kartica Information (Informacije),

ugrađeni web-poslužitelj 113

kartica Networking (Umrežavanje),

ugrađeni web-poslužitelj 115

kartica Services (Usluge)

Macintosh 61

kartica Settings (Postavke),

ugrađeni web-poslužitelj 114

kartice

načini nanošenja tinte 22

klamanje dokumenata 95
komplet, održavanje

broj dijela 206

komplet, održavanje pisača

upotreba 123

komplet za održavanje

broj dijela 206
korištenje 123

komplet za održavanje pisača

broj dijela 206

kopije, broj

Windows 104

Korejska EMI izjava 232
korisnička linija za obavijesti o

krivotvorinama 119

korisnička podrška

Linux 201
pakiranje uređaja 216
stranice programa HP Printer

Utility 56

veze za ugrađeni web-

poslužitelj 115

korišteni materijali 228
krivotvoreni potrošni

materijal 119

kvaliteta. vidi kvaliteta ispisa
kvaliteta ispisa

bijele linije 192
bijele točke 192
blijedi ispis 189
deformirani znakovi 191
linije 189
mrlje 189
mutan ispis 193
neispravne slike 188
neotisnuti dijelovi 189
okruženje 188
papir 188
ponavljanja 190
ponavljanje slika 193
postavke 23
razbacane linije 192
razmazani toner 190
siva pozadina 190
tekući toner 190
tragovi guma 192
uklanjanje problema 188
zaglavljeni papir 188

kvaliteta probnog ispisa 23
kvaliteta rezultata. vidi kvaliteta

ispisa

L

ladica 1

postavke 18
postavke ručnog umetanja 20
zaglavljeni papir 173

Ladica 1

punjenje 81

ladica 2

postavke 18

ladica 3

fizičke specifikacije 220

ladica kapaciteta 1500 listova

punjenje 83

ladica kapaciteta 500 listova

punjenje 82

ladica za 1.500 listova

zaglavljeni papir 175

ladica za 500 listova

zaglavljeni papir 173

ladice

brojevi dijelova 205
izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

konfiguriranje 86
Macintosh postavke 57
mjesto 7
obostrani ispis 60
orijentacija papira 80
postavke 18
postavke prilagođene

veličine 19

postavke registracije 22
postavke ručnog umetanja 20
punjenje ladice 1 81
punjenje ladice kapaciteta 1500

listova 83

punjenje ladice kapaciteta 500

listova 82

test prolaza papira 37
zaglavljeni papir 170, 173,

175

ladice, izlazne

zaglavljen papir, vađenje 181

ladice, status

HP Easy Printer Care 110

linije, uklanjanje problema 189,

192

Linux softver 52

M

Macintosh

AppleTalk 68
AppleTalk postavke 32
HP Printer Utility 56
opcije klamanja 61
podrška 215
podržani operativni sustavi 54
postavke upravljačkog

programa 55, 58

HRWW

Kazalo 237

background image

problemi, rješavanje

problema 198

promjena veličine

dokumenata 58

softver 56
uklanjanje softvera 54
upravljački programi, rješavanje

problema 198

USB kartica, rješavanje

problema 199

mali papir, ispisivanje na 88
mapa izbornika 17
margine

postavke 22

maska podmreže 66
mediji

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

klamanje 95
podržane veličine 73
postavke ladica 18
postavke veličine A4 20
prilagođena veličina 19
prilagođena veličina, Macintosh

postavke 58

prva stranica 58
stranica po listu 59
stranica upotrebe 17
zadana veličina, postavka 19

mehanizam za nanošenje tinte

zamjena 123

mehanizam za nanošenje tonera

zaglavljen papir 178

mehanizam za obostrani ispis

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

test prolaza papira 37

memorandum

načini nanošenja tinte 22

memorija

brojevi dijelova 206
instalacija DIMM

memorije 125

nadogradnja 125
postavke RAM diska 28
provjera instalacije 129
trajni resursi 130
ugrađeno 56

memorija, zadatak

pristup 96

memorija zadataka

postavke za Macintosh 61

modeli, usporedba značajki 2
mreža

konfiguracija 65

mreže

AppleTalk 68
brzina veze 35
dijagnostika 33
HP Web Jetadmin 116
IP adresa 65, 66, 67
Macintosh postavke 57
maska podmreže 66
onemogućavanje protokola 68
otkrivanje uređaja 65
podržani protokoli 65
postavke 29, 30
protokoli 30, 36
sigurnosne postavke 33
zadani pristupnik 66

mrežna lozinka

postavljanje 66
promjena 66

mrlje, uklanjanje problema 189,

192

mutan ispis, uklanjanje

problema 193

N

naboran papir, uklanjanje

problema 191

način zamjenskog zaglavlja 104
nadogradnja memorije 125
nadogradnja programskih

datoteka 137

nakošene stranice 191
naljepnice

izlazni spremnik, biranje 88

nanošenje tinte

načini rada 22

napajanje

rješavanje problema 144

napredne opcije ispisa

Windows 104

naručivanje

brojevi dijelova 205
papir, HP 207
potrošni materijal preko

ugrađenog web-
poslužitelja 115

narudžba

potrošni materijal i dodatna

oprema 204

naslovnice 58, 101
neispravne slike, uklanjanje

problema 188

neotisnuti dijelovi, uklanjanje

problema 189

Netscape Navigator, podržane

verzije

ugrađeni web-poslužitelj 113

n-maks. ispis

Windows 102

O

obavijesti, e-pošta 57
obavijesti e-poštom 57
obje strane, ispis na

Macintosh postavke 57

obostrani ispis

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

Macintosh postavke 57
postavke 19
postavke margine za uvez 19
stranica upotrebe 17
Windows 102

obostrano

Macintosh postavke 57
stranica upotrebe 17

obostrano, ispis

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

postavke margine za uvez 19
stranica upotrebe 17

odgoda mirovanja

omogućavanje 93
onemogućavanje 93
promjena postavki 92
vrijeme 92

odlaganje

spremnici s tintom 119

odlaganje na otpad, vijek

trajanja 228

održavanje pisača

upotreba 123

okolina za uređaj

specifikacije 223

okomiti razmak, zadana

postavka 21

238 Kazalo

HRWW

background image

okomito usmjerenje

postavljanje, Windows 102

okruženje uređaja

rješavanje problema 188

omotnice

izgužvane, rješavanje

problema 192

izlazni spremnik, biranje 88
zadana veličina, postavka 19

omotnice, umetanje 80
onemogućavanje

AppleTalk 68
mrežni protokoli 68
protokola DLC/LLC 68
protokola IPX/SPX 68

online podrška 215
opcije klamanja

Macintosh 61

opcije za klamanje

Windows 103

Opća zaštita, FaultException

OE 197

oprema za pakiranje 216
otisnut papir

načini nanošenja tinte 22

otkazivanje zahtjeva ispisa 100
otkrivanje uređaja 65
otprema uređaja 216
oznake

načini nanošenja tinte 22

P

pakiranje uređaja 216
papir

HP, naručivanje 207
izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

izgužvan 191
klamanje 95
naboran 191
načini nanošenja tinte 22
nakrivljen 191
naslovnice, korištenje

drugačijeg papira 101

podržane veličine 73
podržane vrste 76
postavke ladica 18
postavke veličine A4 20
prilagođena veličina 19

prilagođena veličina, Macintosh

postavke 58

prilagođena veličina,

odabir 101

prilagođene veličine 75
prva i posljednja stranica,

korištenje drugačijeg
papira 101

prva stranica 58
punjenje ladice 1 81
punjenje ladice kapaciteta 1500

listova 83

punjenje ladice kapaciteta 500

listova 82

stranica po listu 59
stranica upotrebe 17
uklanjanje problema 188
veličina, odabir 101
vrsta, odabir 101
zadana veličina, postavka 19

papir prilagođene veličine

postavke ladice 19

papir sa zaglavljem,

umetanje 104

papir s izbušenim rupicama

načini nanošenja tinte 22

papir s rupicama

načini nanošenja tinte 22

papir s tri rupice

načini nanošenja tinte 22

papir veličine letter, promjena

postavke A4 20

PCL, postavljanje za jezik

uređaja 27

PCL upravljački programi

univerzalni 44

PDF datoteke, ispis 125
pjege, uklanjanje problema 189,

192

ploča s desne strane, lokacija 7
ploča za proširenja

sigurnost 118

podrška

Linux 201
online 104, 215
pakiranje uređaja 216
stranice programa HP Printer

Utility 56

veze za ugrađeni web-

poslužitelj 115

podržani mediji 73
podržani operativni sustavi 42,

54

Pogreška reda čekanja 32 197
Pogreške nedopuštenih

operacija 197

pohrana, zadatak

Macintosh postavke 57

pohrana zadataka

značajke 96

pomoć, izbornik Show Me How

(Pokaži mi kako) 15

ponavljanja, uklanjanje

problema 190, 193

ponavljanje slike, rješavanje

problema 193

poništavanje

ispis 100
ispisa 100

popis PCL fontova, ispis 17
popis PS fontova, ispis 17
poruka za obavljanje održavanja

pisača 123

poruke

evidencija događaja 37
indikatori, upravljačka

ploča 12

obavijesti e-poštom 57
postavke 27
vrste 147

poruke o pogreškama

evidencija događaja 37
indikatori, upravljačka

ploča 12

obavijesti e-poštom 57
postavke 27
vrste 147

poseban papir

smjernice 79

poslovi ispisa 99
postavka automatskog

nastavka 27

postavka EconoMode (Ekonomični

način rada) 23

Postavka EconoMode (Ekonomični

način rada) 92

postavka upozorenja 27
postavka upozorenja koja se mogu

brisati 27

HRWW

Kazalo 239

background image

postavke

prednost 54
prethodne postavke

upravljačkog programa
(Macintosh) 58

prioritet 46
upravljački programi 47, 55
vraćanje zadanih postavki 36

postavke A4 papira 20
postavke fonta Courier 20
postavke isteka

I/O 29
stanje mirovanja 26
zadržani zadaci 25

postavke Macintosh upravljačkih

programa

kartica Services (Usluge) 61
papir prilagođene veličine 58
vodeni žigovi 59

postavke margine za uvez 19
postavke mreže

prikazivanje 66
promjena 66

postavke papira prilagođene

veličine

Macintosh 58

postavke Proxy poslužitelja 32
postavke registracije 22
postavke upravljačkog programa za

Macintosh

memorija zadataka 61

postavke vatrozida 33
postavke Wide A4 (A4 široko) 20
postavke za Bonjour 57
PostScript

postavljanje za jezik

uređaja 27

PostScript opisne datoteke za pisač

(PPD)

uključene 56

PostScript Printer Description

(PPD) datoteke

rješavanje problema 198

potrošni materijal

brojevi dijelova 205
drugi proizvođači 119
intervali zamjene 119
krivotvorine 119
naručivanje preko ugrađenog

web-poslužitelja 115

narudžba 204
reciklaža 227
status, pregled pomoću

programa HP Printer
Utility 56

status, pregled s ugrađenim

web-poslužiteljem 113

stranica sa statusom, ispis 17
zamjena spremnika s

tintom 120

potrošni materijal, status

HP Easy Printer Care 110

potrošni materijal drugih

proizvođača 119

potrošni materijal sa zaštitom protiv

krivotvorenja 119

PPD

rješavanje problema 198
uključeni 56

prazne stranice

isključivanje 21
rješavanje problema 194

prebacivanje u novi red,

postavke 21

prečaci 101
prednost, postavke 54
prekidač uklj./isklj., lokacija 7
prekidač za napajanje, lokacija 7
prekid zahtjeva ispisa 100
prethodne postavke

(Macintosh) 58

Prijenos datoteka, Macintosh 56
prijenosni valjci, zamjena 123
priključci

podržani 6
rješavanje problema za

Macintosh 199

USB 64

prilagođavanje veličine

dokumenata

Macintosh 58

prilagođene veličine papira 75
primjerci, zadani broj 19
prioritet, postavke 46
pristupnik, postavljanje

zadanog 66

privatni zadaci

Windows 103

privremeno zaustavljanje zahtjeva

ispisa 100

produljenje jamstva 217
program očuvanja okoliša 227
programske datoteke,

nadogradnja 137

proizvod ne sadrži živu 228
promjena veličine A4/letter 20
promjena veličine dokumenata

Macintosh 58
Windows 102

ProRes 5
protokoli, mreža 30, 36
protokoli, mreže 65
provjera i zadržavanje

Windows 103

prozirne folije

HP, naručivanje 209
izlazni spremnik 88
načini nanošenja tinte 22

prva stranica

korištenje različitog papira 58

PS, postavljanje za jezik

uređaja 27

PS simulacija, upravljački

programi 43

punjenje

ladica kapaciteta 1500

listova 83

ladica kapaciteta 500

listova 82

R

radna okolina

specifikacije 223

RAM disk

postavke 28

ravni prolaz papira 88
razglednice

izlazni spremnik, biranje 88

razmak između linija, zadana

postavka 21

razmazani toner, uklanjanje

problema 190

reciklaža 227
recikliranje

Program povrata HP-ove

opreme i zaštite okoliša 228

redoslijed stranica, promjena 104
registar datoteka, ispis 17

240 Kazalo

HRWW

background image

Resolution Enhancement

technology (REt, Tehnologija za
poboljšanje rezolucije) 23

REt (tehnologija poboljšanja

rezolucije) 57

REt (Tehnologija za poboljšanje

rezolucije) 23

rezolucija

postavke 23, 57
rješavanje problema s

kvalitetom 188

značajke 5

rješavanje problema

EPS datoteke 199
ladica 1 zaglavljenja 173
ladica za 500 listova 173
Linux 201
Macintosh problemi 198
popis za provjeru 144
prazne stranice 194
stranice se ne ispisuju 194
stranice se sporo ispisuju 194
USB kabeli 194
zaglavljene klamerice 184
zaglavljeni papir 170
zaglavljeni papir ispod gornjeg

poklopca 170

zaglavljeni papir u dodatku za

obostrani ispis 176

zaglavljeni papir u ladici za

1.500 listova 175

zaglavljenja u izlaznom

području 181

zaglavljenja u ulagaču za

omotnice 172

Rješavanje problema

zaglavljen papir u mehanizmu za

nanošenje tonera 178

ručno umetanje

postavke 20

S

savijen papir, uklanjanje

problema 191

servis

pakiranje uređaja 216

servisiranje sljedećeg dana 216
Sigurnosne značajke 117
sigurnost

mrežne postavke 33

SIMM kartice,

nekompatibilnost 125

siva pozadina, uklanjanje

problema 190

skaliranje dokumenata

Windows 102

skupovi simbola 21
služba za korisnike

online 215

softver

deinstalacija na Macintosh

računalu 54

HP Easy Printer Care 50,

110

HP Printer Utility 56
HP Web Jetadmin 50
Macintosh 56
podržani operativni

sustavi 42, 54

postavke 46, 54
ugrađeni web-poslužitelj 50,

57

Solaris softver 52
specifikacije

akustičke 222
električne 221
fizičke 220
radna okolina 223
značajke 5

specifikacije energije 221
specifikacije napajanja 221
specifikacije napona 221
specifikacije temperature 223
specifikacije zvuka 222
spremanje, zadatak

izbornik Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

postavke 25
postavke za Macintosh 61

spremanje resursa 130
spremanje resursa,

memorija 130

spremanje zadataka

pristup 96
Windows 103

spremljeni zadaci

brisanje 97
ispisivanje 96
postavke 25
sigurnost 117

spremnici

brojevi dijelova 205
drugi proizvođači 119
EconoMode (Ekonomični način

rada) 23

jamstvo 213
odlaganje 119
poruke o statusu 12
postavke gustoće 24
reciklaža 227
zamjena 120
značajke 6

spremnici, izlazni

lokacija 7
odabir 88
test prolaza papira 37

spremnici, klamerice

umetanje 122

spremnici, s tintom

zaglavljeni papir 170

spremnici s klamericama

brojevi dijelova 205

spremnici s tintom

brojevi dijelova 205
drugi proizvođači 119
EconoMode (Ekonomični način

rada) 23

intervali zamjene 119
jamstvo 213
Macintosh status 61
naručivanje preko ugrađenog

web-poslužitelja 115

odlaganje 119
poruke o statusu 12
postavke gustoće 24
zaglavljeni papir 170
zamjena 120
značajke 6

spremnici s tintom, za ispis

Macintosh status 61

spremnici s tonerom

reciklaža 227

stalak za pisač

broj dijela 205

stanje mirovanja

odgoda, postavka 26
specifikacije napajanja 221
uključivanje ili isključivanje 36

Stanje mirovanja 92

HRWW

Kazalo 241

background image

stanje potrošnog materijala

poruke na upravljačkoj

ploči 12

status

HP Easy Printer Care 110
HP Printer Utility,

Macintosh 56

Macintosh kartica Services

(Usluge) 61

poruke, vrste 147
stranica potrošnog materijala,

ispis 17

ugrađeni web-poslužitelj 113

status, potrošni materijal

poruke na upravljačkoj

ploči 12

status potrošnog materijala, kartica

Services (Usluge)

Macintosh 61
Windows 104

status uređaja

HP Easy Printer Care 110
Macintosh kartica Services

(Usluge) 61

stranica po listu

Windows 102

stranica s konfiguracijom

Macintosh 56

stranica upotrebe 17
stranica za čišćenje 24
stranica za odvajanje

Windows 103

stranice

ne ispisuju se 194
prazne 194
spori ispis 194

stranice s PDF pogreškama 20
stranice s PostScript pogreškom

postavke 20

stranice s PS pogreškom

postavke 20

stražnja izlazna ladica

zaglavljeni papir 181

stražnji izlazni spremnik

ispis 88

stražnji spremnik za izlaz

lokacija 7

SupportPack, HP 217

svijetli ispis

postavljanje gustoće

tonera 24

T

Tablica s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS, Material safety
data sheet) 229

tamno, postavljanje 24
TCP/IP parametri, ručna

konfiguracija 66, 67

TCP/IP postavke 30
tehnička podrška

Linux 201
online 215
pakiranje uređaja 216

tehnologija poboljšanja rezolucije

(REt) 57

tekst, uklanjanje problema

deformirani znakovi 191
mutan ispis 193

tekst u boji

crno-bijeli ispis 104

tekući toner, uklanjanje

problema 190

testovi

mreža 33

test prolaza papira 37
teški papir

izlazni spremnik, biranje 88

težak papir

načini nanošenja tinte 22

težina, papir

klamanje dokumenata 95

težina, proizvod 220
tjedno servisiranje na terenu 216
točke, uklanjanje problema 189,

192

toner

EconoMode (Ekonomični način

rada) 23

kvaliteta rezultata, uklanjanje

problema 190

postavka gustoće 24, 57

tragovi guma, uklanjanje

problema 192

trajni resursi 130
tvorničke postavke, vraćanje 36

U

ugovori o održavanju 216
ugovori o servisiranju na

terenu 216

ugovori o servisu 216
ugrađeni web-poslužitelj

sigurnost 117
značajke 113

uklanjanje kvarova

poruke, vrste 147

uklanjanje Macintosh softvera 54
uklanjanje problema

bijele točke 192
blijedi ispis 189
evidencija događaja 37
izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

izgužvan papir 191
kvaliteta rezultata 188
kvaliteta teksta 191, 193
linije 189, 192
mrlje 189
mutan ispis 193
naboran papir 191
nakrivljene stranice 191
neispravne slike 188
neotisnuti dijelovi 189
obavijesti e-poštom 57
okruženje 188
papir 188
ponavljanja 190
ponavljanje slika 193
razbacane linije 192
razmazani toner 190
siva pozadina 190
tragovi guma 192

uklanjanje zaglavljenog materijala

dodatak za obostrani

ispis 176

izlazno područje 181
klamerice 184
ladica 1 173
ladica za 1.500 listova 175
ladica za 500 listova 173
mehanizam za nanošenje

tonera 178

ulagač za omotnice 172

uklanjanje zaglavljenog papira

mjesta 170

242 Kazalo

HRWW

background image

ulagač omotnica

broj dijela 205

ulagač za omotnice

zaglavljeni papir 172

ulošci s klamericama

umetanje 122

umetanje

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

klamerice 122
Ladica 1 81

univerzalni upravljački program

pisača 44

UNIX

postavke prebacivanja u novi

red 21

UNIX softver 52
upravljačka ploča

dodatak za klamanje/slaganje,

biranje 95

gumb 12
indikatori 12
izbornici 14
izbornik Configure Device

(Konfiguracija uređaja) 19

izbornik Diagnostics

(Dijagnostika) 37

izbornik I/O 29
izbornik Information

(Informacije) 17

izbornik Paper Handling

(Rukovanje papirom) 18

izbornik Printing (Ispis) 19
izbornik Print Quality (Kvaliteta

ispisa) 21

izbornik Resets (Ponovno

postavljanje) 36

izbornik Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

izbornik System Setup

(Postavke sustava) 24

jezik, odabir 28
mjesto 7
poruke, vrste 147
postavke 46, 54, 117
postavke datuma/vremena 24
postavke upozorenja koje se

može izbrisati 27

stranica za čišćenje, ispis 136
zaslon 12

upravljački programi

Macintosh, rješavanje

problema 198

Macintosh postavke 58
podržani 43
postavke 46, 47, 54, 55
prečaci (Windows) 101
prethodne postavke

(Macintosh) 58

u kompletu 5
univerzalni 44
vrste papira 76
Windows, otvaranje 101

Upravljački programi Linux 201
upravljanje mrežom 66
Upravljanje zadacima ispisa 87
USB kabel, broj dijela 206
USB priključak

podržan 6
povezivanje 64
rješavanje problema 194
rješavanje problema za

Macintosh 199

USB uređaji

instaliranje 131

usmjerenje

postavljanje, Windows 102

usmjerenje, stranica

zadano, postavka 21

usmjerenje pejzaž

postavljanje zadane

vrijednosti 21

usmjerenje portret

postavljanje zadane

vrijednosti 21

usmjerenje stranice

zadano, postavka 21

Usporedba uređaja 2

V

vađenje zaglavljenog papira

gornji poklopac 170

valjci, zamjena 123
valjci za povlačenje papira,

zamjena 123

valjci za umetanje papira,

zamjena 123

vijek trajanja, odlaganje na

otpad 228

više stranica na jedan list 59
više stranica po listu

Windows 102

vlažnost

specifikacije 223
uklanjanje problema 188

vodeni žigovi

Windows 102

vodoravno usmjerenje

postavljanje, Windows 102

vraćanje, zaglavljen papir 28
vraćanje zadanih postavki 36
vrijeme, postavka 24
vrijeme uključivanja

promjena 27, 93

W

Web Jetadmin

nadopuna programskih

datoteka 139

web-mjesta

korisnička podrška za

Macintosh 215

služba za korisnike 215
univerzalni upravljački program

pisača 44

Web-mjesta

narudžba potrošnog

materijala 204

web-stranice

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 116

izvješća o krivotvorinama 119
podrška za Linux 201
Tablice s podacima o sigurnosti

materijala (MSDS) 229

Windows

podržani operativni sustavi 42
podržani upravljački

programi 43

postavke upravljačkog

programa 47

univerzalni upravljački program

pisača 44

HRWW

Kazalo 243

background image

Z

zadaci

izbornik Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

Macintosh postavke 57

zadaci brzog kopiranja 25
zadaci ispisa

zadržavanje 25

zadane postavke, vraćanje 36
zadani pristupnik, postavljanje 66
zadržani zadaci

izbornik upravljačke ploče

Retrieve Job (Vraćanje
zadatka) 16

zadržavanje, zadatak

izbornik Retrieve Job (Vraćanje

zadatka) 16

postavke 25
pristup 96
značajke 96

zaglavljene klamerice 184
zaglavljeni papir

dodatak za obostrani

ispis 176

gornji poklopac 170
kvaliteta ispisa 188
ladica 1 173
ladica za 1.500 listova 175
ladica za 500 listova 173
mjesta 170
ulagač za omotnice 172

zaglavljen papir

izbornik Show Me How (Pokaži

mi kako) 15

izlazna ladica 181
mehanizam za nanošenje

tonera 178

postavka vraćanja 28

zaglavljenja

dodatak za obostrano obostrani

ispis 176

gornji poklopac 170
izlazna ladica 181
klamerice 184
ladica 1 173
ladica za 1.500 listova 175
ladica za 500 listova 173
mehanizam za nanošenje

tonera 178

mjesta 170

ulagač za omotnice 172
uobičajeni uzroci 168

zaglavljivanje

vraćanje 186

zahtjevi preglednika

ugrađeni web-poslužitelj 113

zahtjevi sustava

ugrađeni web-poslužitelj 113

zahtjevi web preglednika

ugrađeni web-poslužitelj 113

zaključavanje resursa,

Macintosh 57

zakrivljene stranice 191
zamjena spremnika s tintom 120
zaustavljanje zahtjeva za

ispisom 100

značajke 2, 5
značajke dostupnosti 6
znakovi, deformirani 191

244 Kazalo

HRWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB506-90974*

*CB506-90974*

CB506-90974