HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis na obje strane papira (obostrani ispis)

background image

Ispis na obje strane papira (obostrani ispis)

Korištenje automatskog obostranog ispisa

1.

Umetnite dovoljno papira za ispis u jednu od ladica. Ako umećete posebni papir, npr. papir sa
zaglavljem, umetnite ga na jedan od sljedećih načina:

U ladicu 1 umetnite papir sa zaglavljem okrenut licem prema gore tako da donji rub prvi bude
umetnut u pisač.

U sve druge ladice umećite papir sa zaglavljem licem okrenutim prema dolje tako da gornji
rub bude u prednjem dijelu ladice.

2.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

3.

Otvorite izbornik Layout (Izgled).

4.

Pokraj opcije Two-Sided (Obostrano) odaberite Long-Edge Binding (Uvezivanje uz dugi rub) ili
Short-Edge Binding (Uvezivanje uz kratki rub).

5.

Pritisnite Print (Ispis).

Ručni obostrani ispis

1.

Umetnite dovoljno papira za ispis u jednu od ladica. Ako umećete posebni papir, npr. papir sa
zaglavljem, umetnite ga na jedan od sljedećih načina:

U ladicu 1 umetnite papir sa zaglavljem okrenut licem prema gore tako da gornji rub prvi bude
umetnut u pisač.

U sve druge ladice umećite papir sa zaglavljem licem okrenutim prema dolje tako da gornji
rub bude u prednjem dijelu ladice.

2.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

3.

U izborniku Finishing (Završna obrada) odaberite Manually Print on 2nd Side (Ručni ispis na
drugu stranu).

4.

Pritisnite Print (Ispis). Slijedite upute u skočnom prozoru koje se pojavljuju na zaslonu računala
prije zamjene izlaznog snopa u ladici 1 za ispis drugog dijela.

5.

Izvadite prazni papir iz uređaja koji se nalazi u ladici 1.

6.

U ladicu 1 umetnite snop papira okrenut licem prema gore tako da u pisač najprije umetnete gornji
rub. Drugu stranu morate ispisati iz ladice 1.

7.

Ako se to od vas zatraži, pritisnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči za nastavak.

60

Poglavlje 4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh

HRWW