HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis naslovnice

background image

Ispis naslovnice

Možete ispisati posebnu naslovnicu za dokument koja uključuje poruku (npr. “Povjerljivo”).

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Odaberite upravljački program.

58

Poglavlje 4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh

HRWW

background image

3.

Otvorite izbornik Cover Page (Naslovnica), a zatim odaberite želite li naslovnicu ispisati Before
Document
(Prije dokumenta) ili After Document (Poslije dokumenta).

4.

U izborniku Cover Page Type (Vrsta naslovnice) odaberite poruku koju želite ispisati na naslovnici.

NAPOMENA:

Za ispis prazne naslovnice odaberite Standard (Standardno) kao Cover Page

Type (Vrstu naslovnice).