HP LaserJet P4510 Printer series - Korištenje vodenih žigova

background image

Korištenje vodenih žigova

Vodeni žig je napomena, npr. “Povjerljivo”, koja je ispisana na pozadini svake stranice dokumenta.

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Otvorite izbornik Watermarks (Vodeni žigovi).

3.

Pokraj opcije Mode (Način rada) odaberite koju vrstu vodenog žiga želite koristiti. Za ispis
poluprozirne poruke odaberite Watermark (Vodeni žig). Za ispis poruke koja nije prozirna odaberite
Overlay (Prekrivanje).

4.

Pokraj opcije Pages (Stranice) odaberite treba li vodeni žig ispisati na svim stranicama ili samo na
prvoj.

5.

Pokraj opcije Text (Tekst) odaberite neku od standardnih poruka ili za unos nove poruke odaberite
Custom (Prilagođeno).

6.

Odaberite opcije za preostale postavke.