HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje opcija klamanja

background image

Postavljanje opcija klamanja

Ako je instaliran uređaj za završnu obradu s klamericom, možete klamati dokumente.

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Otvorite izbornik Finishing (Završna obrada).

3.

U padajućem popisu Stapling Options (Opcije klamanja) odaberite željenu opciju klamanja.