HP LaserJet P4510 Printer series - Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine

background image

Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine

Dokumentu možete promijeniti veličinu kako bi odgovarala papiru drukčije veličine.

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Otvorite izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom).

3.

U području za Destination Paper Size (Veličina odredišnog papira) odaberite Scale to fit paper
size
(Prilagodi veličini papira), a zatim s padajućeg popisa odaberite veličinu.

4.

Ako samo želite koristiti papir koji je manji od dokumenta, odaberite Scale down only (Samo
smanji).