HP LaserJet P4510 Printer series - Spremanje zadataka

background image

Spremanje zadataka

Zadatke možete spremiti u uređaj kako biste ih prema potrebi mogli ispisati. Spremljene zadatke možete
dijeliti s drugim korisnicima ili ih možete učiniti privatnima.

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Otvorite izbornik Job Storage (Memorija zadataka).

3.

U padajućem popisu Job Storage: (Memorija zadatka:) odaberite vrstu spremljenog zadatka.

4.

Za vrste spremljenih zadataka Stored Job (Spremljeni zadatak), Private Job (Privatni zadatak) i
Private Stored Job (Privatni spremljeni zadatak) upišite naziv spremljenog zadatka u okvir pored
Job Name: (Naziv zadatka:).

U slučaju da već postoji spremljeni zadatak pod tim nazivom, odaberite opciju koju želite koristiti.

Use Job Name + (1 - 99) (Koristi spremljeni zadatak + (1 - 99)) dodaje jedinstveni broj na kraj
naziva zadatka.

Replace Existing File (Zamijeni postojeću datoteku) briše postojeći spremljeni zadatak i
sprema novi.

5.

Ukoliko ste u trećem koraku odabrali Stored Job (Spremljeni zadatak) ili Private Job (Privatni
zadatak), upišite četveroznamenkasti broj u okvir pored opcije PIN To Print (0000 - 9999) (PIN za
ispis (0000 - 9999)). Kada netko pokuša ispisati ovaj zadatak, uređaj će zatražiti upisivanje tog PIN
broja.