HP LaserJet P4510 Printer series - Ugrađeni web-poslužitelj

background image

Ugrađeni web-poslužitelj

Uređaj je opremljen ugrađenim web-poslužiteljem koji osigurava pristup informacijama o uređaju i
aktivnostima mreže. Ove informacije se pojavljuju u web-pregledniku kao što je Microsoft Internet
Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Firefox.

Ugrađeni web-poslužitelj nalazi se na uređaju. Nije učitan na mrežni poslužitelj.

Ugrađeni web-poslužitelj uređaju daje sučelje koje može koristiti svatko tko ima umreženo računalo i
standardni web-pretraživač. Nije instaliran ili konfiguriran poseban softver, ali na računalu morate imati
podržani web-pretraživač. Kako biste stekli pristup na ugrađeni web-poslužitelj, upišite IP adresu za
uređaj u redak za adresu u poslužitelju (kako biste pronašli IP adresu, ispišite stranicu konfiguracije; za
dodatne informacije o ispisu stranice konfiguracije vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica

na stranici 108

).

Za dodatna objašnjenja o značajkama i funkcijama ugrađenog web-poslužitelja vidi

Upotreba

ugrađenog web-poslužitelja na stranici 113

.

HRWW

Softver za Macintosh

57