HP LaserJet P4510 Printer series - Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Macintosh

background image

Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Macintosh

Promjena postavki za sve zadatke
ispisa dok se program ne zatvori

Promjena zadanih postavki za sve
zadatke ispisa

Promjena konfiguracijskih postavki
uređaja

1.

U izborniku File (Datoteka)
pritisnite Print (Ispis).

2.

Promijenite željene postavke iz
raznih izbornika.

1.

U izborniku File (Datoteka)
pritisnite Print (Ispis).

2.

Promijenite željene postavke iz
raznih izbornika.

3.

U izborniku Presets (Prethodne
postavke) odaberite Save as
(Spremi kao) i upišite naziv za
prethodnu postavku.

Ove postavke se spremaju u izborniku
Presets (Prethodne postavke). Za
korištenje novih postavki morate
odabrati spremljenu prethodnu postavku
svaki put kad otvorite program i
ispisujete.

Mac OS X V10.2.8

1.

U tražilu, u izborniku Go (Idi),
pritisnite Applications (Aplikacije).

2.

Otvorite Utilities (Uslužni
programi), a zatim otvorite Print
Center
(Centar za ispis).

3.

Pritisnite red čekanja za ispis.

4.

U izborniku Printers (Pisači)
odaberite Configure
(Konfiguriranje).

5.

Pritisnite izbornik Installable
Options
(Opcije koje se mogu
instalirati).

NAPOMENA:

Konfiguracijske

postavke možda nisu dostupne u načinu
rada Classic (Klasično).

Mac OS X V10.3 ili Mac OS X V10.4

1.

U izborniku Apple odaberite
System Preferences (Preference
sustava), a zatim Print & Fax (Ispis
i faksiranje).

2.

Pritisnite Printer Setup
(Postavljanje pisača).

3.

Pritisnite izbornik Installable
Options
(Opcije koje se mogu
instalirati).

Mac OS X V10.5

1.

U izborniku Apple odaberite
System Preferences (Preference
sustava), a zatim Print & Fax (Ispis
i faksiranje).

2.

Pritisnite Options & Supplies
(Opcije i potrošni materijal).

3.

Pritisnite izbornik Driver
(Upravljački program).

4.

Odaberite upravljački program s
popisa, te konfigurirajte instalirane
opcije.

HRWW

Softver za Macintosh

55