HP LaserJet P4510 Printer series - HP Printer Utility

background image

HP Printer Utility

Pomoću programa HP Printer Utility postavite značajke uređaja koje nisu dostupne u upravljačkom
programu pisača.

Uslužni program HP Printer Utility možete koristiti u slučaju da uređaj koristi kabel za univerzalnu serijsku
sabirnicu (USB) ili je spojen na TCP/IP mrežu.