HP LaserJet P4510 Printer series - Otvaranje programa HP Printer Utility

background image

Otvaranje programa HP Printer Utility

Otvaranje programa HP Printer Utility u operativnom sustavu Mac X V10.2.8

1.

Otvorite Finder (Pretraživač), zatim pritisnite Applications (Aplikacije).

2.

Pritisnite Library (Biblioteka), a zatim pritisnite Printers (Pisači).

3.

Pritisnite hp, a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).

4.

Dvaput pritisnite HP Printer Selector (Odabir HP pisača) kako bi se otvorila opcija HP Printer
Selector (Odabir HP pisača).

5.

Odaberite uređaj koji želite konfigurirati i zatim pritisnite Utility (Uslužni program).

Otvaranje programa HP Printer Utility u operativnom sustavu Mac OS X V10.3 i V10.4

1.

Otvorite Finder (Pretraživač), odaberite Applications (Aplikacije), zatim Utilities (Uslužni
programi) i dvaput pritisnite Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).

2.

Odaberite uređaj koji želite konfigurirati i zatim pritisnite Utility (Uslužni program).

Otvaranje programa HP Printer Utility u operativnom sustavu Mac OS X V10.5

U izborniku Printer (Pisač) pritisnite Printer Utility (Uslužni program za pisač)

ILI

U značajki Print Queue (Red čekanja za ispis) pritisnite ikonu Utility (Uslužni program).