HP LaserJet P4510 Printer series - Značajke programa HP Printer Utility

background image

Značajke programa HP Printer Utility

Program HP Printer Utility se sastoji od stranica koje otvarate pritiskom na popis Configuration
Settings
(Postavke konfiguracije). U sljedećoj tablici su opisani zadaci koje možete izvesti s ovih
stranica.

Stavka

Opis

Configuration Page (Stranica s
konfiguracijom)

Ispisuje stranicu s konfiguracijom.

Supplies Status (Status
potrošnog materijala)

Prikazuje status potrošnog materijala i pruža veze za online naručivanje potrošnog
materijala.

HP Support (HP podrška)

Omogućuje pristup tehničkoj pomoći, online naručivanju potrošnog materijala, online
registraciji i informacijama o recikliranju i povratu.

File Upload (Prijenos datoteka)

Prenosi datoteke s računala na uređaj.

Upload Fonts (Prijenos fontova) Prenosi datoteke fontova s računala na uređaj.

56

Poglavlje 4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh

HRWW

background image

Stavka

Opis

Firmware Update (Ažuriranje
programskih datoteka)

Prenosi ažurirane programske datoteke s računala na uređaj.

Duplex Mode (Obostrani ispis)

Uključuje automatski obostrani ispis.

Economode & Toner Density
(Ekonomični način rada i
gustoća tonera)

Uključuje postavku ekonomičnog načina rada za očuvanje tonera ili podešava gustoću
tonera.

Resolution (Rezolucija)

Mijenja postavke rezolucije, uključujući REt postavku.

Lock Resources (Zaključavanje
resursa)

Zaključava ili otključava uređaje za spremanje podataka, poput tvrdog diska.

Stored Jobs (Pohranjeni zadaci) Rukovodi zadacima ispisa koji su pohranjeni na tvrdom disku uređaja.

Trays Configuration
(Konfiguracija ladica)

Mijenja zadane postavke ladica.

IP Settings (IP postavke)

Mijenja mrežne postavke uređaja i omogućuje pristup ugrađenom web-poslužitelju.

Bonjour Settings (Postavke za
Bonjour)

Omogućuje uključivanje i isključivanje Bonjour podrške ili promjenu naziva usluge uređaja
koja je na popisu na mreži.

Additional Settings (Dodatne
postavke)

Omogućuje pristup ugrađenom web-poslužitelju.

E-mail Alerts (Obavijesti e-
poštom)

Konfigurira uređaj za slanje obavijesti e-poštom za određene događaje.