HP LaserJet P4510 Printer series - EconoMode (Ekonomični način rada)

background image

EconoMode (Ekonomični način rada)

Ovaj proizvod je opremljen opcijom EconoMode (Ekonomični način rada) za ispis nacrta dokumenata.
EconoMode (Ekonomični način rada) može koristiti manje tonera i smanjiti cijenu koštanja stranice. Ipak,
EconoMode (Ekonomični način rada) može smanjiti kvalitetu ispisa.

HP ne preporuča stalno korištenje opcije EconoMode (Ekonomični način rada). Ako se opcija
EconoMode (Ekonomični način rada) koristi stalno, vijek trajanja tonera može biti duži od vijeka trajanja
mehaničkih dijelova u spremniku s tintom. Ako se kvaliteta ispisa smanji u ovim uvjetima, morat ćete
umetnuti novi spremnik za ispis, čak i ako u starom još ima tonera.

EconoMode (Ekonomični način rada) možete omogućiti ili onemogućiti na bilo koji od sljedećih načina:

Na upravljačkoj ploči uređaja odaberite izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje
uređaja)
, zatim odaberite podizbornik PRINT QUALITY (Kvaliteta ispisa). EconoMode
(Ekonomični način rada) je po zadanim postavkama isključen.

U ugrađenom web-poslužitelju pritisnite karticu Settings (Postavke) i odaberite opciju Configure
Device
(Konfiguracija uređaja). Idite do podizbornika Print Quality (Kvaliteta ispisa).

U programu HP Printer Utility za Macintosh pritisnite Configuration Settings (Postavke
konfiguracije), zatim pritisnite Economode & Toner Density (Ekonomični način rada i gustoća
tonera).

U PCL upravljačkom programu za pisač u sustavu Windows otvorite karticu Papir/Kvaliteta te
odaberite EconoMode (Ekonomični način rada).