HP LaserJet P4510 Printer series - Omogućavanje i onemogućavanje stanja mirovanja

background image

Omogućavanje i onemogućavanje stanja mirovanja

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali RESETS (Ponovno postavljanje), zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali SLEEP MODE (Stanje mirovanja), zatim pritisnite

OK

.

5.

Pritisnite strelicu gore ili strelicu dolje kako biste odabrali ON (Uključeno) ili OFF
(Isključeno)
i zatim pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite

Izbornik

.