HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje odgoda mirovanja

background image

Postavljanje odgoda mirovanja

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali SYSTEM SETUP (Postavljanje sustava), zatim
pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali SLEEP DELAY (Odgoda mirovanja), zatim pritisnite

OK

.

5.

Za odabir odgovarajućeg vremenskog razdoblja koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu
gore odnosno strelicu dolje i pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite

Izbornik

.

92

Poglavlje 7 Korištenje značajki proizvoda

HRWW