HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje vremena izlaska iz stanja mirovanja

background image

Postavljanje vremena izlaska iz stanja mirovanja

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali SYSTEM SETUP (Postavljanje sustava), zatim
pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali WAKE TIME (Vrijeme uključivanja), zatim pritisnite

OK

.

5.

Pritisnite strelicu gore ili strelicu dolje kako biste odabrali dan u tjednu i zatim pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CUSTOM (Prilagođeno), zatim pritisnite

OK

.

7.

Za odabir sata koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu gore odnosno strelicu dolje i
zatim pritisnite

OK

.

8.

Za odabir minuta koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu gore odnosno strelicu dolje
i zatim pritisnite

OK

.

9.

Pritisnite strelicu gore ili strelicu dolje kako biste odabrali AM (Prije podne) ili PM (Poslije podne)
i zatim pritisnite

OK

.

10.

Pritisnite

OK

kako biste odabrali APPLY TO ALL DAYS (Primijeni na sve dane).

11.

Pritisnite strelicu gore ili strelicu dolje kako biste odabrali YES (Da) ili NO (Ne) i zatim pritisnite

OK

.

HRWW

Ekonomične postavke

93

background image

12.

Ako odaberete NO (Ne), pritisnite strelicu gore ili strelicu dolje kako biste postavili WAKE TIME
(Vrijeme uključivanja)
za ostale dane u tjednu, i zatim za prihvat svakog odabira pritisnite

OK

.

13.

Pritisnite

Izbornik

.

94

Poglavlje 7 Korištenje značajki proizvoda

HRWW