HP LaserJet P4510 Printer series - Korištenje značajki za spremanje zadataka

background image

Korištenje značajki za spremanje zadataka

Za ispisne zadatke dostupne su sljedeće značajke pohranjivanja zadataka:

Provjera i zadržavanje zadataka: Ova značajka omogućuje brz i jednostavan način za ispis i
provjeru jedne kopije zadatka ispisa, a zatim ispis dodatnih kopija.

Osobni zadaci: Kad pošaljete privatni zadatak na uređaj, taj zadatak se ne ispisuje dok na
upravljačkoj ploči ne unesete traženi osobni identifikacijski broj (PIN).

Zadaci brzog kopiranja: Potreban broj kopija nekog zadatka možete ispisati, a zatim spremiti
kopiju zadatka na tvrdi disk uređaja. Spremanje zadatka vam omogućuje kasniji ispis dodatnih
kopija.

Spremljeni zadaci: Zadatak kao što je obrazac za zaposlenike, vremenska tablica s izvješćem o
radu ili kalendar možete spremiti na uređaj i omogućiti drugim korisnicima ispis zadatka u bilo kojem
trenutku. Spremljeni zadaci mogu se zaštiti PIN brojem.

OPREZ:

Ako isključite uređaj, svi zadaci brzog kopiranja, provjere i zadržavanja te osobni zadaci bit

će izbrisani.