HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis spremljenog zadatka

background image

Ispis spremljenog zadatka

NAPOMENA:

Za izravan prelazak u izbornik RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka) možete pritisnuti

gumb za mape

, a zatim pokrenuti sljedeći postupak u koraku 3.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka), zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili korisničko ime i zatim pritisnite

OK

.

96

Poglavlje 7 Korištenje značajki proizvoda

HRWW

background image

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili naziv zadatka i zatim pritisnite

OK

.

Označava se PRINT (Ispis).

5.

Pritisnite

OK

za odabir PRINT (Ispis).

6.

Ako zadatak zahtijeva PIN, za njegov unos koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu gore

ili strelicu dolje , a zatim pritisnite

OK

.

NAPOMENA:

Ako za unos PIN-a koristite strelicu gore ili strelicu dolje , pritisnite

OK

nakon

svake znamenke.

7.

Za biranje broja kopija koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu gore odnosno strelicu
dolje .

8.

Pritisnite

OK

za ispis zadatka.