HP LaserJet P4510 Printer series - Stvaranje spremljenog zadatka

background image

Stvaranje spremljenog zadatka

Za stvaranje spremljenih zadataka koristite upravljački program pisača.

Windows

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Pritisnite Properties (Svojstva), a zatim pritisnite karticu Job Storage
(Memorija zadataka).

3.

Odaberite željeni način spremanja zadataka.

Dodatne informacije potražite u odjeljku

Postavljanje opcija spremanja zadatka

na stranici 103

.

Macintosh

1.

U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

2.

Otvorite izbornik Job Storage (Memorija zadataka).

3.

U padajućem popisu Job Storage (Memorija zadatka): odaberite vrstu
spremljenog zadatka.

Dodatne informacije potražite u odjeljku

Spremanje zadataka na stranici 61

.

NAPOMENA:

Kako biste trajno spremili zadatak i spriječili uređaj da ga izbriše kad mu treba prostor

za nešto drugo, odaberite opciju Stored Job (Spremljeni zadatak).