HP LaserJet P4510 Printer series - Konfiguriranje ladica

background image

Konfiguriranje ladica

U sljedećim će situacijama uređaj automatski zatražiti da konfigurirate vrstu i veličinu za određenu
ladicu:

prilikom umetanja papira u ladicu

Prilikom navođenja određene ladice ili vrste papira za ispisni zadatak putem upravljačkog programa
pisača ili aplikacije, pri čemu konfiguracija ladice ne odgovara postavkama tog zadatka

NAPOMENA:

Upit se ne pojavljuje ako ispisujete iz ladice 1 i ako je ona konfigurirana za ANY

SIZE (Bilo koja veličina) i ANY TYPE (Bilo koja vrsta).

NAPOMENA:

Ako ste koristili ostale modele pisača HP LaserJet, možda ste navikli konfigurirati ladicu

1 za način rada First (Prva) ili Cassette (Kaseta) . Na ovom je uređaju postavljanje veličine ladice 1
na ANY SIZE (bilo koja veličine jednako načinu First (Prva). Postavljanje veličine ladice 1 na ANY
SIZE
(bilo koja veličine jednako načinu Cassette (Kaseta).