HP LaserJet P4510 Printer series - Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira

background image

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira

1.

Umetnite papir u ladicu. Ako ne koristite ladicu 1, zatvorite je.

2.

Pojavit će se poruka za konfiguraciju ladice.

3.

Za prihvaćanje prepoznate veličine pritisnite

OK

.

ILI

Za odabir druge konfiguracije pritisnite strelicu unatrag i nastavite sa sljedećim koracima.

4.

Za izmjenu konfiguracije ladice pritisnite strelicu dolje kako biste označili odgovarajuću veličinu
i zatim pritisnite

OK

.

NAPOMENA:

Uređaj automatski prepoznaje većinu veličina papira u ladicama koje nisu Ladica

1.

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili odgovarajuću vrstu i zatim pritisnite

OK

.