HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje

background image

Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje

Dodatak za slaganje i dodatak za klamanje/slaganje mogu sadržavati do 500 listova papira (papir težine
20lb). Dodatak za slaganje prihvaća papir standardne i prilagođene veličine. Dodatak za klamanje/
slaganje prihvaća papir standardne i prilagođene veličine, ali spojiti je moguće samo papir veličine
Letter, Legal i A4. Nemojte slati druge vrste medija za ispis, kao što su naljepnice i omotnice.

Kad je instaliran dodatak za klamanje/slaganje, uređaj automatski zaokreće ispisane slike za 180° na
papiru svih veličine, bez obzira na to klama li se ispisani materijal. Vrste papira koje moraju biti ispisane
uz odgovarajuću orijentaciju, kao što su papir sa zaglavljem ili unaprijed perforirani papir potrebno je
napuniti u drugom smjeru. Vidi

Orijentacija papira za umetanje u ladice na stranici 80

.

Za ispis na dodatak za slaganje ili na dodatak za klamanje/slaganje, odaberite opciju u programu,
upravljačkom programu pisača ili na upravljačkoj ploči pisača.

Prije korištenje dodatka za slaganje ili dodatka za klamanje/slaganje, provjerite je li upravljački program
pisača postavljen za njegovo prepoznavanje. Tu je postavku potrebno postaviti samo jedanput.
Pojedinosti o upravljačkom programu pisača potražite u online pomoći.

Za više informacija o klamanju vidi

Klamanje dokumenata na stranici 95

.