HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica

background image

Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica

Dodatni izlazni sandučić s 5 ladica sadrži 5 izlaznih ladica koje se s upravljačke ploče mogu konfigurirati
za zadatke sortiranja zadataka ispisa na različite načine.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja) i zatim
pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili MBM-5 CONFIGURATION (Konfiguracija MBM-5) i
zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite

OK

kako biste odabrali OPERATION MODE (Način rada).

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili način na koji izlazni sandučić s 5 ladica sortira zadatke:

MAILBOX
(Izlazni
sandučić)

Svaki spremnik dodjeljuje se korisniku ili grupi korisnika. Ovo je zadana postavka.

HRWW

Korištenje izlaznih opcija papira

89

background image

STACKER
(Dodatak za
slaganje)

Za slaganje kopija ispisanog materijala uređaj koristi sve ladice. Ispisani materijal najprije se šalje u
donju ladicu, zatim u sljedeću višu i tako dalje. Kad su sve ladice pune, uređaj se zaustavlja.

JOB
SEPARATOR
(Spremnik za
odvajanje
zadataka)

Ispisani materijal svakog zadatka sprema se u zasebnu ladicu. Zadaci se spremaju u praznu ladicu,
počevši od gornje.

COLLATOR
(Uređaj za
razvrstavanje
)

Uređaj sortira kopije zadatka ispisa u zasebne ladice.

6.

Pritisnite

OK

za odabir opcije.

90

Poglavlje 6 Papir i mediji za ispis

HRWW

background image

7