HP LaserJet P4510 Printer series - Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno probušenog papira

background image

Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno probušenog papira

Ako je instaliran dodatak za obostrani ispis ili dodatak za klamanje/slaganje, uređaj mijenja raspored
slika za svaku stranicu. Ako koristite papir koji zahtijeva određenu orijentaciju, umetnite ga prema
informacijama u sljedećoj tablici.

Tray

Jednostrano ispisivanje
bez dodatka za
klamanje/slaganje

Obostrano ispisivanje
bez dodatka za
klamanje/slaganje

Jednostrano ispisivanje
s dodatkom za
klamanje/slaganje

Obostrano ispisivanje s
dodatkom za klamanje/
slaganje

Ladica 1

Licem prema gore

U uređaj najprije ulazi
gornji rub

Licem prema dolje

U uređaj najprije ulazi
donji rub

Licem prema gore

U uređaj najprije ulazi
donji rub

Licem prema dolje

U uređaj najprije ulazi
gornji rub

Sve ostale ladice

Licem prema dolje

Gornji rub s prednje
strane ladice

Licem prema gore

Donji rub s prednje strane
ladice

Licem prema dolje

Donji rub s prednje strane
ladice

Licem prema gore

Gornji rub s prednje
strane ladice