HP LaserJet P4510 Printer series - Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova

background image

Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova

Dodatna ladica kapaciteta 1500 listova odgovara veličinama Letter, A4 i Legal. Ako su vodilice ispravno
prilagođene, uređaj automatski prepoznaje veličinu umetnutog papira.

OPREZ:

Kako biste izbjegli zaglavljivanje, nemojte puniti ladice dok uređaj ispisuje.

HRWW

Umetanje u ladice

83

background image

OPREZ:

Nemojte protresati papir. Rastresanje može dovesti do poteškoća s uvlačenjem papira.

1.

Pritisnite držač i otvorite ladicu kapaciteta 1500 listova.

2.

Ako se u ladici nalazi papir, uklonite ga. Kad se u ladici nalazi papir, vodilice se ne mogu prilagoditi.

3.

Pritisnite vodilice s prednje strane ladice i pomaknite ih na odgovarajuću veličinu papira.

84

Poglavlje 6 Papir i mediji za ispis

HRWW

background image

4.

Umetnite papir u ladicu. Umećite čitave rizme odjednom. Ne dijelite rizme u manje odjeljke.

NAPOMENA:

Informacije o umetanju papira koji zahtijeva određenu orijentaciju potražite pod

Orijentacija papira za umetanje u ladice na stranici 80

.

5.

Provjerite ne prelazi li visina snopa indikatore maksimalne visine na vodilicama te je li prednji rub
snopa poravnat sa strelicama.

6.

Zatvorite vrata na ladici.

HRWW

Umetanje u ladice

85