HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje efekata za dokumente

background image

Postavljanje efekata za dokumente

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Effects
(Efekti).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Promijeniti veličinu stranice kako bi stala na odabranu veličinu
papira

Pritisnite Print document on (Ispis dokumenta na), a zatim iz
padajućeg popisa odaberite veličinu.

Promijeniti veličinu stranice na određeni postotak stvarne
veličine

Pritisnite % of actual size (% stvarne veličine), a zatim upišite
postotak ili podesite klizač.

Ispisati vodeni žig

a) Odaberite vodni žig iz padajućeg popisa Watermarks
(Vodeni žigovi). b) Kako biste ispisali vodeni žig samo na prvoj
stranici, odaberite First page only (Samo prva stranica).
Vodeni žig će se u suprotnom ispisati na svakoj stranici.

Dodati ili urediti vodeni žig

NAPOMENA:

Za izvođenje ovog zadatka upravljački

program pisača mora biti spremljen na računalu.

a) U području Watermarks (Vodeni žigovi) pritisnite Edit
(Uredi). Otvorit će se dijaloški okvir Watermark Details
(Pojedinosti vodenog žiga). b) Odredite postavke za vodeni
žig, a zatim pritisnite OK (U redu).