HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje naprednih opcija ispisa

background image

Postavljanje naprednih opcija ispisa

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Advanced
(Napredno).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Odabir naprednih opcija ispisa

U bilo kojem odjeljku odaberite trenutno aktivnu postavku kako
biste aktivirali padajući popis i dobili mogućnost promjene
postavke.

Promjena broja kopija za ispis

NAPOMENA:

Ako vam program koji koristite ne omogućuje

ispis određenog broja kopija, broj kopija možete promijeniti u
upravljačkom programu.

Promjenom ove postavke utječete na broj kopija svih zadataka
ispisa. Ovu postavku nakon ispisa zadatka vratite na njenu
izvornu vrijednost.

Otvorite odjeljak Paper/Output (Papir/ispis), a zatim upišite
željeni broj kopija za ispis. Odaberete li 2 ili više kopija, možete
odabrati opciju razvrstavanja stranica.

Papir sa zaglavljem ili prethodno ispisani papir umetnuti na isti
način za svaki zadatak, bez obzira na to ispisuje li se na jednu
ili obje strane stranice

a) Otvorite odjeljak Document Options (Opcije dokumenta),
a zatim otvorite odjeljak Printer Features (Značajke pisača).
b) U padajućem popisu Alternative Letterhead Mode (Način

104 Poglavlje 8 Poslovi ispisa

HRWW

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

zamjenskog zaglavlja) odaberite On (Uključeno). c) U uređaj
umetnite papir na isti način na koji biste to učinili da ispisujete
na obje strane.

Promijeniti redoslijed ispisa stranica

a) Otvorite odjeljak Document Options (Opcije dokumenta),
a zatim otvorite odjeljak Layout options (Opcije izgleda). b) U
padajućem popisu Page Order (Redoslijed stranica) odaberite
Front to Back (Sprijeda prema nazad) kako biste stranice
ispisali u istom redoslijedu u kojem se nalaze u dokumentu ili
odaberite Back to Front (Straga prema naprijed) kako biste
stranice ispisali u obrnutom redoslijedu.

HRWW

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača 105

background image

106 Poglavlje 8 Poslovi ispisa

HRWW

background image

9