HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje opcija papira i kvalitete

background image

Postavljanje opcija papira i kvalitete

Želite li izvršiti sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Paper/Quality
(Papir/kvaliteta).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Odabrati veličinu stranice

Iz padajućeg popisa Paper size (Veličina papira) odaberite
veličinu.

Odabrati prilagođenu veličinu stranice

a) Odaberite Custom (Prilagođena). Otvorit će se dijaloški
okvir Custom Paper Size (Prilagođena veličina papira).
b) Upišite naziv za prilagođenu veličinu, navedite dimenzije i
pritisnite OK (U redu).

Odabrati izvor papira

Iz padajućeg popisa Paper source (Izvor papira) odaberite
ladicu.

Odabrati vrstu papira

Iz padajućeg popisa Paper type (Vrsta papira) odaberite vrstu.

HRWW

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača 101

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Ispisati naslovnice na drugačiji papir

Ispisati prvu ili posljednju stranicu na drugačiji papir

a) U području Special pages (Posebne stranice) odaberite
Covers (Naslovnice) ili Print pages on different paper (Ispis
stranica na drugačiji papir), a zatim pritisnite Settings
(Postavke). b) Odaberite opciju za ispis prazne ili prethodno
ispisane naslovnice, poleđine ili obje stavke. Možete odabrati
i opciju za ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir.
c) Odaberite opcije iz padajućih popisa Paper source (Izvor
papira) i Paper type (Vrsta papira) i pritisnite Add (Dodaj).
d) Pritisnite OK (U redu).

Podesiti rezoluciju ispisanih slika

U području Print Quality (Kvaliteta ispisa) odaberite opciju s
padajućeg popisa. Informacije o svakoj od dostupnih opcija
potražite u online pomoći upravljačkog programa pisača.

Odaberite ispis u kvaliteti skice

U području Print Quality (Kvaliteta ispisa) pritisnite
EconoMode.