HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje opcija spremanja zadatka

background image

Postavljanje opcija spremanja zadatka

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Job
Storage
(Memorija zadataka).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Prije ispisa svih kopija ispišite jednu kopiju za provjeru

U području Job Storage Mode (Način rada spremanja
zadatka) pritisnite Proof and Hold (Provjera i zadržavanje).
Proizvod ispisuje samo prvu kopiju. Na upravljačkoj ploči
proizvoda pojavit će se poruka koja vas pita za ispis ostataka
kopija.

Privremeno spremanje privatnog zadatka i ispis u neko drugo
vrijeme

a) U području Job Storage Mode (Način rada spremanja
zadatka) pritisnite Personal Job (Osobni zadatak). b) U
području Make Job Private (Učini zadata privatnim) unesite
4-znamenkasti osobni identifikacijski broj (PIN).

Privremeno spremanje zadatka na proizvodu

NAPOMENA:

Ovi zadaci se brišu ako se uređaj isključi.

U području Job Storage Mode (Način rada spremanja
zadatka) pritisnite Quick Copy (Brzo kopiranje). Jedna kopija
zadatka se ispisuje odmah, ali možete ispisati više kopija s
upravljačke ploče.

Trajno spremanje zadatka na proizvodu

U području Job Storage Mode (Način rada spremanja
zadatka) pritisnite Stored Job (Spremljeni zadatak).

Trajno spremljeni zadatak učinite privatnim tako da osoba koja
ga pokuša ispisati mora unijeti PIN

a) U području Job Storage Mode (Način rada spremanja
zadatka) pritisnite Stored Job (Spremljeni zadatak). b) U
području Make Job Private (Učini zadata privatnim) pritisnite
PIN to print (PIN za ispis), a zatim unesite 4-znamenkasti
osobni identifikacijski broj (PIN).

HRWW

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača 103

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Primanje obavijesti kad netko ispisuje spremljeni zadatak

U području Job Notification Options (Opcije obavijesti za
zadatak) pritisnite Display Job ID when printing (Prikaži ID
zadatka prilikom ispisa).

Postavljanje korisničkog imena za spremljeni zadatak

U području User Name (Korisničko ime) pritisnite User
name
(Korisničko ime) kako biste koristili zadano korisničko
ime za Windows. Za unos drugog korisničkog imena pritisnite
Custom (Prilagođeno) i unesite ime.

Određivanje naziva za spremljeni zadatak

a) Kako biste koristili zadani naziv zadatka u području Job
Name
(Naziv zadatka) pritisnite Automatic (Automatski). Za
određivanje naziva zadataka pritisnite Custom (Prilagođeno)
i unesite naziv. b) Odaberite opciju s padajućeg popisa If job
name exists
(Ako naziv zadatka postoji). Odaberite Use Job
Name + (1-99)
(Koristi spremljeni zadatak + (1 - 99)) za
dodavanje broja na kraj postojećeg naziva ili odaberite
Replace Existing File (Zamijeni postojeću datoteku) za
pisanje preko zadatka koji već ima taj naziv.