HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta

background image

Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Finishing
(Završna obrada).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Ispisivati na obje strane lista

Odaberite Print on both sides (Obostrani ispis). Ako
dokument namjeravate uvezivati uz gornji rub, odaberite Flip
pages up
(Okreni stranice prema gore).

Ispisati knjižicu

a) Odaberite Print on both sides (Obostrani ispis). b) U
padajućem popisu Booklet layout (Izgled knjižice) odaberite
Left binding (Uvezivanje s lijeve strane) ili Right binding
(Uvezivanje s desne strane). Opcija Pages per sheet
(Stranica po listu) automatski će se promijeniti u 2 pages per
sheet
(2 stranice po listu).

102 Poglavlje 8 Poslovi ispisa

HRWW

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Ispisati više stranica po listu

a) Iz padajućeg popisa Pages per sheet (Stranica po listu)
odaberite broj stranica po listu. b) Odaberite odgovarajuće
opcije za Print page borders (Ispis rubova stranice), Page
order
(Redoslijed stranica) i Orientation (Usmjerenje).

Odabrati usmjerenje stranice

a) U području Orientation (Usmjerenje) odaberite Portrait
(Okomito) ili Landscape (Vodoravno). b) Želite li ispisati sliku
stranice naopako, pritisnite Rotate by 180 degrees (Rotiraj za
180 stupnjeva).