HP LaserJet P4510 Printer series - Pribavljanje informacija o podršci i statusu uređaja

background image

Pribavljanje informacija o podršci i statusu uređaja

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Services
(Usluge).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Doći do informacija o podršci za uređaj i naručiti potrošni
materijal online

U padajućem popisu Internet Services (Internetske usluge)
odaberite opciju za podršku i pritisnite Go! (Idi!)

Provjeriti status uređaja, uključujući i razinu potrošnog
materijala

Pritisnite ikonu Device and Supplies Status (Status uređaja
i potrošnog materijala). Otvorit će se stranica Device Status
(Status uređaja) ugrađenog HP web-poslužitelja.