HP LaserJet P4510 Printer series - Mrežna konfiguracija

background image

Mrežna konfiguracija

Na uređaju ćete možda morati konfigurirati određene mrežne parametre. Ove parametre možete
konfigurirati s upravljačke ploče pisača, ugrađenog web-poslužitelja ili, u slučaju većine mreža, iz
softvera HP Web Jetadmin.

Popis svih podržanih mreža i upute za konfiguraciju mrežnih parametara iz softvera potražite u
HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (Upute za administratore HP Jetdirect
ugrađenog poslužitelja za pisače). Ove upute nalaze se u kompletu sa svim pisačima na koje je instaliran
HP Jetdirect ugrađeni poslužitelj za pisače.