HP LaserJet P4510 Printer series - Postavke brzine veze i obostranog ispisa

background image

Postavke brzine veze i obostranog ispisa

Brzina veze i način rada komunikacije poslužitelja za ispis moraju odgovarati mreži. Za većinu okolnosti
ostavite uređaj u automatskom načinu rada. Netočne promjene postavki brzine veze i obostranog ispisa
mogu onemogućiti komunikaciju pisača s drugim mrežnim uređajima. Ako želite napraviti promjene,
upotrijebite upravljačku ploču uređaja.

NAPOMENA:

Promjene ovih postavki uzrokuju isključivanje i uključivanje uređaja. Promjene izvodite

samo kada je uređaj u stanju mirovanja.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili CONFIGURE DEVICE (Konfiguracija uređaja), zatim
pritisnite

OK

(U redu).

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili I/O i zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili EMBEDDED JETDIRECT (Ugrađeni Jetdirect), a zatim
pritisnite

OK

.

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili LINK SPEED (Brzina veze) i zatim pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili jednu od sljedećih opcija.

Postavka

Opis

Auto (Automatski)

Ispisni poslužitelj automatski se konfigurira za najveću brzinu veze i način
komunikacije koje mreža omogućuje.

10T HALF

10 megabajta u sekundi (Mb/s), naizmjenični prijenos

10T FULL

10 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX HALF

100 Mbps, naizmjenični prijenos

100TX FULL

100 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX AUTO

Ograničava funkciju automatskog usklađivanja na najvišu brzinu veze od 100
Mb/s

1000TX FULL

1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos

7.

Pritisnite

OK

. Uređaj se isključuje, a zatim uključuje.

HRWW

Mrežna konfiguracija

69

background image

70

Poglavlje 5 Povezivanje

HRWW

background image

6