HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje ili promjena mrežne lozinke

background image

Postavljanje ili promjena mrežne lozinke

Za postavljanje mrežne lozinke ili promjenu postojeće lozinke koristite ugrađeni web-poslužitelj.

1.

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj i pritisnite karticu Settings (Postavke).

2.

U lijevom oknu pritisnite Security (Zaštita).

NAPOMENA:

Ako je prethodno postavljena lozinka, na pojavu upita potrebno ju je upisati. Upišite

lozinku i zatim pritisnite Apply (Primijeni).

3.

U područje za Device Password (Lozinku uređaja) upišite novu lozinku u okvir New Password
(Nova lozinka) i u okvir Verify Password (Potvrda lozinke).

4.

Za spremanje lozinke pri dnu prozora pritisnite Apply (Primijeni).