HP LaserJet P4510 Printer series - Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

background image

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Osim ugrađenog web-poslužitelja, za postavljanje IPv4 adrese, maske podmreže i zadanog pristupnika
možete koristiti i izbornike na upravljačkoj ploči.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

Tablica 5-4

Dodjeljivanje IP adresa (Nastavak)

66

Poglavlje 5 Povezivanje

HRWW

background image

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili I/O i zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali EMBEDDED JETDIRECT MENU (Izbornik Ugrađeni
Jetdirect)
, zatim pritisnite

OK

.

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali TCP/IP, zatim pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali IPV4 SETTINGS (IPV4 postavke), zatim pritisnite

OK

.

7.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali MANUAL SETTINGS (Ručne postavke), zatim
pritisnite

OK

.

8.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali IP ADDRESS (IP adresa), zatim pritisnite

OK

.

ILI

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali SUBNET MASK (Maska podmreže), zatim pritisnite

OK

.

ILI

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali DEFAULT GATEWAY (Zadani pristupnik), zatim
pritisnite

OK

.

9.

Za povećavanje ili smanjivanje broja prvog bajta IP adrese, maske podmreže ili zadanog
pristupnika koristite brojčanu tipkovnicu ili strelicu gore odnosno strelicu dolje .

10.

Za prelazak na sljedeći skup brojeva pritisnite

OK

Za povratak na prethodni skup brojeva pritisnite

strelicu unatrag .

11.

Ponavljajte korake 9 i 10 sve dok ne ispunite podatke za IP adresu, masku podmreže ili zadani
pristupnik i zatim za spremanje postavke pritisnite

OK

.

12.

Pritisnite

Izbornik

za povratak u stanje Stanje pripravnosti.