HP LaserJet P4510 Printer series - Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

background image

Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Osim ugrađenog web-poslužitelja, za postavljanje IPv6 adrese možete koristiti i izbornike na
upravljačkoj ploči.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili I/O i zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali EMBEDDED JETDIRECT MENU (Izbornik Ugrađeni
Jetdirect)
, zatim pritisnite

OK

.

5.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali TCP/IP, zatim pritisnite

OK

.

6.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali IPV6 SETTINGS (IPV6 postavke), zatim pritisnite

OK

.

7.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali ADDRESS (Adresa), zatim pritisnite

OK

.

8.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali MANUAL SETTINGS (Ručne postavke), zatim
pritisnite

OK

.

HRWW

Mrežna konfiguracija

67

background image

9.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali ENABLE (Omogući), zatim pritisnite

OK

.

10.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali ADDRESS (Adresa), zatim pritisnite

OK

.

11.

Za unos adrese koristite brojčanu tipkovnicu ili pritisnite strelicu gore odnosno strelicu dolje .
Pritisnite

OK

.

NAPOMENA:

Ako koristite tipke sa strelicama, nakon unosa svake oznake morate pritisnuti

OK

.

12.

Pritisnite

Izbornik

za povratak u stanje Stanje pripravnosti.