HP LaserJet P4510 Printer series - Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima

background image

Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima

NAPOMENA:

USB i IP ispis postavlja se pomoću opcije Desktop Printer Utility (Uslužni program za

postavljanje pisača). Uređaj se neće vidjeti u opciji Chooser (Izbornik).

Upravljački program uređaja ne nalazi se na popisu Print Center (Centar za ispis).

Uzrok

Rješenje

Softver uređaja možda nije instaliran ili je neispravno instaliran. Provjerite nalazi li se PPD u sljedećoj mapi na tvrdom disku:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, gdje “<jezik>” predstavlja dvoslovnu šifru
jezika koji koristite. Ako je to potrebno, ponovno instalirajte
softver. Više informacija potražite u uputama za početak
korištenja.

Postscript Printer Description (PPD) datoteka nije ispravna.

Izbrišite PPD datoteku iz sljedeće mape na tvrdom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, gdje “<lang>” predstavlja dvoslovnu šifru
jezika koji koristite. Ponovo instalirajte softver. Više informacija
potražite u uputama za početak korištenja.

Naziv uređaja, IP adresa ili Rendezvous naziv glavnog računala za priključivanje ne nalazi se u okviru s popisom
uređaja u centru za ispis.

Uzrok

Rješenje

Uređaj možda nije pripravan.

Provjerite jesu li kabeli ispravno priključeni, je li uređaj uključen
i svijetli li indikator pripravnosti. Ako se spajate pomoću USB
ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na
računalo ili koristite drugi priključak.

Možda je odabrana pogrešna vrsta priključka.

Provjerite je li odabran USB, IP ispis ili Rendezvous priključak,
ovisno o vrsti priključka koji se koristi za povezivanje uređaja
s računalom.

Koristi se pogrešan naziv pisača, IP adresa ili Rendezvous
naziv glavnog računala.

Provjerite naziv uređaja, IP adresu ili Rendezvous naziv
glavnog računala tako da ispišete stranicu konfiguracije. Vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica
na stranici 108

. Provjerite odgovara li naziv, IP adresa ili

Rendezvous naziv glavnog računala na konfiguracijskoj
stranici nazivu, IP adresi ili Rendezvous nazivu glavnog
računala u opciji Print Center (Centar za ispis).

Kabel sučelja možda nije ispravan ili je lošije kvalitete.

Zamijenite kabel sučelja. Svakako koristite kvalitetan kabel.

Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u opciji Print Center (Centar za ispis).

Uzrok

Rješenje

Uređaj možda nije pripravan.

Provjerite jesu li kabeli ispravno priključeni, je li uređaj uključen
i svijetli li indikator pripravnosti. Ako se spajate pomoću USB
ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na
računalo ili koristite drugi priključak.

Softver uređaja možda nije instaliran ili je neispravno instaliran. Provjerite nalazi li se PPD u sljedećoj mapi na tvrdom disku:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<jezik>.lproj, gdje “<jezik>” predstavlja dvoslovnu šifru
jezika koji koristite. Ako je to potrebno, ponovno instalirajte

198 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u opciji Print Center (Centar za ispis).

Uzrok

Rješenje

softver. Više informacija potražite u uputama za početak
korištenja.

Postscript Printer Description (PPD) datoteka nije ispravna.

Izbrišite PPD datoteku iz sljedeće mape na tvrdom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, gdje “<lang>” predstavlja dvoslovnu šifru
jezika koji koristite. Ponovo instalirajte softver. Više informacija
potražite u uputama za početak korištenja.

Uređaj možda nije pripravan.

Provjerite jesu li kabeli ispravno priključeni, je li uređaj uključen
i svijetli li indikator pripravnosti. Ako se spajate pomoću USB
ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na
računalo ili koristite drugi priključak.

Kabel sučelja možda nije ispravan ili je lošije kvalitete.

Zamijenite kabel sučelja. Svakako koristite kvalitetan kabel.

Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj.

Uzrok

Rješenje

Red čekanja na ispis možda će se zaustaviti.

Ponovo pokrenite red čekanja na ispis. Otvorite print
monitor
(nadzor ispisa) i odaberite Start Jobs (Pokreni
zadatke).

Koristi se pogrešno ime uređaja ili IP adresa. Možda je zadatak
ispisa primio drugi uređaj istog ili sličnog naziva, IP adrese ili
Rendezvous naziva glavnog računala.

Provjerite naziv uređaja, IP adresu ili Rendezvous naziv
glavnog računala tako da ispišete stranicu konfiguracije. Vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica
na stranici 108

. Provjerite odgovara li naziv, IP adresa ili

Rendezvous naziv glavnog računala na konfiguracijskoj
stranici nazivu, IP adresi ili Rendezvous nazivu glavnog
računala u opciji Print Center (Centar za ispis).

U ispisu Encapsulated PostScript (EPS) datoteke ne koriste se ispravni fontovi.

Uzrok

Rješenje

Ovaj se problem javlja u nekim programima.

Pokušajte prije ispisa na uređaj preuzeti fontove koji se
nalaze u EPS datoteci.

Datoteku pošaljite u ASCII formatu umjesto pomoću
binarnog šifriranja.

Ne možete ispisivati s USB kartica drugih proizvođača.

Uzrok

Rješenje

Ova se pogreška javlja kada softver za USB uređaje nije
instaliran.

Ako koristite USB karticu drugog proizvođača, možda će vam
trebati softver Apple USB Adapter Card Support. Najnovija
verzija ovog softvera dostupna je na Apple web-stranici.

HRWW

Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima 199

background image

Kada je priključen pomoću USB kabela, uređaj se ne pojavljuje u opciji Macintosh Print Center (Macintosh Centar za
ispis) nakon odabira upravljačkog programa.

Uzrok

Rješenje

Ovaj problem uzrokuje ili softver ili komponenta hardvera.

Rješavanje problema sa softverom

Provjerite podržava li vaše Macintosh računalo USB
priključak.

Provjerite koristite li operacijski sustav Macintosh koji
ovaj uređaj podržava.

Provjerite je li na vaše Macintosh računalo instaliran
odgovarajući USB softver tvrtke Apple.

Rješavanje problema s hardverom

Provjerite je li uređaj uključen.

Provjerite je li USB kabel ispravno priključen.

Provjerite koristite li odgovarajući USB kabel za brzi
prijenos podataka.

Provjerite nije li na lanac priključeno previše USB uređaja
koji crpe energiju. Isključite sve uređaje iz lanca i kabel
priključite izravno na USB priključak glavnog računala.

Provjerite jesu li na lanac zaredom priključene više od
dvije USB sabirnice bez napajanja. Isključite sve uređaje
iz lanca i kabel priključite izravno na USB priključak
glavnog računala.

NAPOMENA:

iMac tipkovnica je USB sabirnica bez

napajanja.

200 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW