HP LaserJet P4510 Printer series - Popis za provjeru pri rješavanju problema

background image

Popis za provjeru pri rješavanju problema

1.

Uvjerite se da svjetlo spremnosti uređaja za rad svijetli. Ako ne svijetli nijedno svjetlo, provedite
sljedeće korake:

a.

Provjerite povezanost kabela napajanja.

b.

Uvjerite se da je sklopka napajanja u položaju u kojem je uređaj uključen.

c.

Uvjerite se da ulazni napon odgovara konfiguraciji napajanja uređaja (zahtjevi za napajanjem
navedeni su na naljepnici sa stražnje strane uređaja). Ako koristite razdjelnik čiji napon ne
odgovara specifikacijama uređaja, priključite uređaj izravno na naponsku utičnicu. Ako je
uređaj već priključen izravno, pokušajte s drugom utičnicom.

d.

Ako nijedna od ovih mjera ne aktivira napajanje, obratite se HP-ovoj službi podrške
korisnicima.

2.

Provjerite kabele.

a.

Provjerite kabelsku vezu između uređaja i računala ili mrežne priključnice. Uvjerite se da su
krajevi veze dobro pričvršćeni.

b.

Uvjerite se da je kabel ispravan. To možete učiniti npr. testirajući vezu uz upotrebu drugog
kabela.

c.

Provjerite vezu s mrežom. Vidi

Rješavanje mrežnih problema na stranici 195

.

3.

Provjerite pokazuju li se na zaslonu upravljačke ploče ikakve poruke. Ako je to slučaj, pogledajte

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči na stranici 147

.

4.

Uvjerite se da papir udovoljava specifikacijama.

5.

Ispišite stranicu s konfiguracijom. Vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica

na stranici 108

. Ako je uređaj umrežen, ispisat će se i stranica za HP Jetdirect.

a.

Ako se ove stranice ne ispišu, uvjerite se da barem jedna ladica sadrži papir.

b.

Ako se stranica zaglavi u uređaju, pogledajte

Uklanjanje zaglavljenog papira

na stranici 170

.

6.

Ako se konfiguracijska stranica ispiše, provjerite sljedeće stavke.

a.

Ako stranica nije pravilno ispisana, postoji problem s hardverom uređaja. Obratite se HP službi
za korisnike.

b.

Ako je stranica pravilno ispisana, hardver uređaja funkcionira. Problem je nastao u računalu,
upravljačkom programu pisača ili aplikaciji koju koristite.

7.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

Windows: Pritisnite Start, Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisači) ili Printers and Faxes
(Pisači i faksovi). Dvaput pritisnite naziv proizvoda.

144 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

ILI

Mac OS X: Otvorite Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje pisača) i dvaput pritisnite redak za uređaj.

8.

Provjerite jeste li instalirali upravljački program pisača za ovaj proizvod. Provjerite program kako
biste ustanovili koristite li upravljački program pisača za ovaj proizvod.

9.

Ispišite kratki dokument iz druge aplikacije iz koje ste već ranije uspješno ispisivali. Ako to uspije,
problem je u aplikaciji koju koristite. Ako to ne uspije, (dokument se ne ispiše), provedite sljedeće
korake:

a.

Pokušajte ispisivati s drugog računala na kojem je instaliran softver za uređaj.

b.

Ako je uređaj umrežen, izravno ga povežite s računalom uz pomoć USB kabela. Preusmjerite
uređaj na odgovarajuću priključnicu ili ponovo instalirajte softver i odaberite novi način
povezivanja.